Obisk Onkološkega inštituta 31. 5. 2023. Foto: Onkološki inštitut
Obisk Onkološkega inštituta 31. 5. 2023. Foto: Onkološki inštitut

Kot so sporočili z Onkološkega inštituta, je Hans Kluge izrazil spoštovanje in občudovanje dela inštituta. "Izjemen dosežek je, da je Onkološkemu inštitutu v težkih časih epidemije covida-19 uspelo nadaljevati presejanje, zdravljenje in obvladovanje raka. Razmere v regiji in po svetu so na tem področju skrb vzbujajoče, saj podatki kažejo, da smo med epidemijo odkrivali manj rakov, kar pa pomeni, da se bomo v prihodnje najverjetneje soočali z bolniki v bolj napredovalih fazah raka," so njegove besede zapisali v sporočilu za javnost.

Sorodna novica "Preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je eden najpomembnejših dosežkov 21. stoletja"

Vodja registra raka Vesna Zadnik je na srečanju predstavila register raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu. "Ena ključnih novosti registra v zadnjem obdobju je vzpostavitev t. i. kliničnih registrov za pet najpogostejših rakov in klinični register oseb, ki so bile zdravljene zaradi raka v otroštvu ali mladostništvu. To nam bo omogočilo spremljanje kakovosti obravnave bolnikov z rakom, na podlagi katerih bodo strokovne skupine predlagale ukrepe za izboljšanje obravnave," je dejala.

Vodja oddelka akutne paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu Maja Ebert Moltara je poudarila nujnost vpeljave paliativne oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega sistema in po celotni državi, torej tudi v lokalnih okoljih. "V Sloveniji imamo že od leta 2010 državni program paliativne oskrbe, vendar žal še vedno zaostajamo pri vzpostavitvi učinkovite mreže paliativne oskrbe, zlasti na specializirani ravni v bolnišnicah, ki vključuje tudi paliativne mobilne enote in bolnišnične oddelke," je opozorila.

Na Onkološkem inštitutu so bili med prvimi, ki jim je uspelo vzpostaviti mobilno paliativno enoto, odzivi bolnikov pa so izjemno pozitivni, saj jim obiski na domu in strokovna podpora veliko pomenijo.