Bolnišnice osebje preusmerjajo na oddelke za zdravljenje covida 19, zato se upočasnjujejo drugi programi. Foto: BoBo
Bolnišnice osebje preusmerjajo na oddelke za zdravljenje covida 19, zato se upočasnjujejo drugi programi. Foto: BoBo

V organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) in Zveze organizacij pacientov Slovenije je potekala prva delavnica, na kateri so izvajalcem zdravstvene obravnave predstavili koncept na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava (NaVTeZ) in po besedah ministrice skušali pridobiti njihov interes.

Prevolnik Rupel je dejala, da pri tem procesu ne gre za delegiran proces od zgoraj navzdol, ampak morajo biti izvajalci sami zainteresirani za reorganizacijo procesov v bolnišnici v dobro bolnikov. NaVTeZ ne bodo uporabljali za vse zdravstvene obravnave, kot primerna za uporabo pa so določili področja oftalmologije, kardiologije in ortopedije.

Ministrica je pojasnila, da želijo z uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave zagotoviti, da bolniki za določen denar dobijo najboljšo mogočo obravnavo. Pred uvedbo je treba najprej natančno izmeriti stroške, opredeliti kazalnike kakovosti in zagotoviti, da bodo kazalniki primerljivi med posameznimi izvajalci. Opozorila je, da trenutno kazalniki še niso niti prevedeni niti validirani, a pričakuje, da bodo to storili hitro. Dodala je, da se za nekatera zdravstvena stanja taki kazalniki že zbirajo, a se ne obdelujejo dovolj sistematično, da bi izidi vplivali na spremembo procesov zdravstvene obravnave, kar "želimo doseči".

V nagovoru je ponovila, da je kakovost zdravstvene obravnave ena izmed prioritet ministrstva, zato pripravljajo akcijski načrt za obstoječo strategijo kakovosti in varnosti ter zakon o kakovosti. V usmeritvah zdravstvene politike za leti 2024 in 2025 pa so zastavili pripravo in uvedbo kazalnikov.

Z uvedbo NaVTeZ bolniki lahko pričakujejo bolj celostno oskrbo

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je dejala, da NaVTeZ razume kot velik napredek v slovenski medicini. Veseli jih tudi, da je ministrica postala oseba, ki se na to področje res spozna. Generalna direktorica zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar pa je v nagovoru povedala, da so si v strateškem razvojnem programu zadali razvoj novih modelov plačevanja in zagotavljanja kakovosti zdravstvenih storitev, pred tem pa je treba sprejeti zakon o kakovosti v zdravstvu in ustanoviti neodvisno nacionalno institucijo, ki bo opredeljevala in spremljala standarde, kazalnike kakovosti in izide zdravljenja. Meni, da je treba natančno opredeliti predvsem delovne procese, ki bodo zagotavljali nedvoumno kakovost, točno spremljanje in prikazovanje podatkov pri izvajalcih ter opredeliti merila nagrajevanja, "saj si ne smemo dovoliti, da bodo merila in kazalniki postavljeni tako, da bodo izvajalci lahko prikazane podatke prilagajali in bodo vsi vseskozi v istovrstnih kakovostnih rangih".

Generalni sekretar Zveze organizacij pacientov Slovenije Gregor Cuzak je ob robu dejal, da z uvedbo NaVTeZ bolniki lahko pričakujejo bolj celostno oskrbo, večji poudarek na pripravi na operacijo, več fizioterapije, psihološke priprave, izobraževanj in večjo vključenost bolnika. Bolniki pa morajo v ta proces prinesti večjo zavzetost in sodelovanje. "Če bo bolnik s svojim vedenjem v pomoč najprej sebi in potem še zdravstveni ekipi, bodo rezultati najboljši," je prepričan.