Foto: BoBo
Foto: BoBo

Svetnica Tina Bregant, ki je vložila zahtevo za sklic izredne seje, je med predlogi sklepov med drugimi naštela, naj odbor za zdravje in socialno varstvo izvede pregled plač v ZD-ju Ljubljana in predlaga izboljšave ter povišanje plač, pripravi ukrepe za zagotovitev osebnega zdravnika vsem prebivalcem Ljubljane.

Zdravnikom in medicinskim sestram v ZD-ju Ljubljana naj se omogoči brezplačno parkiranje v bližini delovnega mesta. Za čas zaposlitve pa naj se jim omogoči ugodno bivanje v stanovanjih stanovanjskega sklada. Predlagajo še štipendiranje in ustanovitev dveh informacijskih centrov, enega za pomoč ljudem brez osebnega zdravnika, drugega pa za razreševanje zdravstvenih težav, ki so administrativne narave.

Mestna svetnica in predsednica sveta ZD-ja Ljubljana Marija Dunja Piškur Kosmač je dejala, da Mestna občina Ljubljana (MOL) že dlje časa dejavno sodeluje pri reševanju težav na področju zdravstva. Poudarila je, da so člani sveta na decembrski seji izrazili podporo vodstvu zavoda in direktorici Antoniji Poplas Susič.

MOL in ZD Ljubljana sta po njenih besedah že začela postopke za uresničevanje dejavnosti, ki jih je predlagala tudi opozicija, "vendar so veliko obsežnejši in dorečeni kot podani v zahtevi za sklic izredne seje". Meni, da so predloge sklepov k skoraj vsem točkam že obravnavali, drugi pa so vezani na spremembo zakonodaje ali drugih postopkov.

Koalicija: Rešitve že potekajo, predlogi opozicije ne dajejo novih

Da predlogi opozicije ne dajejo novih rešitev, je dejala tudi svetnica Gibanja Svoboda Dunja Labović Begović. Povedala je, da je MOL skupaj z ministrstvom za zdravje ukrepe za zagotovitev zdravnika vsem Ljubljančanom že pripravil, sprejetje sklepa o zamenjavi vodstva ZD-ja Ljubljana pa bi povzročil poseganje v pristojnost sveta zavoda, ki je samostojen.

Po njenih besedah se vsebina sklepov o informacijskih centrih že izvaja, MOL tudi izvaja sklep o izboljšanju informacijske infrastrukture. Vprašanje plač že obravnava ministrstvo za zdravje, prav tako se izvaja brezplačno parkiranje za zaposlene, je naštela. Dejala je, da se izvaja tudi štipendiranje študentov medicine in omogoča najem neprofitnih stanovanj.

"Glede predlaganega sklepa o pogovorih s kadrom odgovarjamo, da lahko kader, ki je odšel in ima željo po pogovoru s predstavniki lokalne ali nacionalne politike, piše na javno objavljene e-poštne naslove," je povedala in dodala, da zato sklep mestnega sveta ni potreben.

Janković: Rešitev samo na ravni države

Ljubljanski župan Zoran Janković pa je dejal, da v predlogih opozicije ni nobene rešitve. "Rešitev je samo v urejanju sistema na ravni države, zagotavljam, da bo Mestna občina Ljubljana izjemno kooperativna pri tem," je dejal. Ob tem je znova poudaril, da zamenjava direktorice ZD-ja Ljubljana ne bo prinesla novih zdravnikov in da ZD Ljubljana ni edini s težavami.

Svetnik Liste Zorana Jankovića in podžupan Boštjan Koritnik je na seji predlagal razrešitev Matjaža Vedeta iz sveta ZD-ja Ljubljana, ker je na seji sveta direktorico zavoda najprej podprl, nato pa v zahtevi za sklic izredne seje podpisal njeno razrešitev. Svetniki so sprejeli predlog, da bo o tem odločala komisija za imenovanja.

Preden bi opozicija lahko začela razpravo, je podžupan in svetnik Gibanja Svoboda Samo Logar predlagal, da na podlagi slišanih argumentov koalicije končajo razpravo, "da se lotimo kar dejanj in izpeljave teh ukrepov".

Na seji so sicer sprejeli sestavo odborov in komisij kljub kritikam opozicije, da razrez mandatov v njih ni skladen z glasovi, ki so jih dobili na volitvah, in da so jih dobili premalo. Sprejeli so tudi sklep o financiranju političnih strank.

Opozicija za menjavo vodstva ZD-ja Ljubljana

ZD Ljubljana je odprl še dve ambulanti za paciente brez osebnega zdravnika

V ZD-ju Ljubljana sta začeli delovati še dve ambulanti za posameznike brez izbranega osebnega zdravnika, v enoti Šiška. V enoti Polje se bo ena tovrstna ambulanta odprla prihodnji ponedeljek.

V ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe se prednostno opredeljujejo bolniki, ki so imeli v posamezni enoti nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so zapisali na spletni strani ZD-ja Ljubljana. Ob tem poudarjajo, da bo opredeljevanje pacientov potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav.

Prva ambulanta za neopredeljene bo v ZD-ju Šiška delovala ob ponedeljkih, sredah in četrtkih, in sicer od 7. do 11. ure. Druga bo v enakem časovnem terminu delovala ob ponedeljkih in sredah. Bolniki se lahko na pregled naročijo po telefonski številki 01 5815 376 v ordinacijskem času ambulante.

V ZD-ju Polje bo od prihodnjega tedna ambulanta za neopredeljene delovala ob ponedeljkih in torkih od 7. do 11. ure, ob četrtkih od 14.30 do 18.30, ob petkih pa od 7. do 13. ure. Ambulanta bo odprta tudi ob sobotah, in sicer od 7. do 13. ure. Naročanje na pregled je mogoče po telefonski številki 01 5864 902 v ordinacijskem času ambulante.

Dodatne ambulante za neopredeljene se bodo v januarju in februarju odprle tudi v preostalih enotah ZD-ja Ljubljana. "O začetku odprtja preostalih ambulant in njihovem urniku bomo javnost sprotno obveščali," so sporočili iz ZD-ja Ljubljana. V enoti Bežigrad pa morata novi zdravnici najprej polno opredeliti bolnike, nato pa bodo tudi tam odprli ambulanto za neopredeljene.

Prve ambulante za osebe brez izbranega zdravnika so se začele odpirati prejšnji teden

Prejšnji ponedeljek so tovrstno ambulanto odprli tudi v ZD-ju Celje, kjer pravijo, da so bili na morebitno večje zanimanje bolnikov za vpis v ambulanto dobro pripravljeni, vendar ga v prvem tednu delovanja ambulante ni bilo.

Opažajo pa, da je ambulanta za osebe brez izbranega osebnega zdravnika postala prepoznavna, saj so v prvih štirih dneh delovanja ambulante vpisali 15 ljudi, prejeli telefonske klice in poizvedbe pacientov po e-pošti. Zainteresirane so seznanili, da se lahko vpišejo kadar koli in da samo zaradi tega ni potreben obisk v ambulanti.

Do konca januarja bo ambulanta delovala po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani ZD-ja Celje, nato se bodo glede na potrebe občanov Celja, Štor, Vojnika in Dobrne odločili, ali je potrebna kakšna prilagoditev, so sporočili iz ZD-ja Celje.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je sicer prejšnji teden poudaril, da so ambulante za neopredeljene kratkoročna rešitev za pomanjkanje družinskih zdravnikov, trenutno jih po njegovih besedah manjka 300. Število ambulant bodo še prilagajali in dopolnili navodila za njihovo delovanje, je dodal in poudaril, da so nekateri prvi odzivi zelo pozitivni.