Stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se je začela 15. januarja, traja že skoraj pet mesecev in je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Foto: BoBo
Stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se je začela 15. januarja, traja že skoraj pet mesecev in je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Foto: BoBo

Inšpektorat zato ne izvaja več ciljnega preverjanja opravljanja zdravniške službe v času stavke in zagotavljanja oblik naročanja, temveč redne preglede, ki so vsebinsko širši.

Kot so pojasnili na Zdravstvenem inšpektoratu RS, so v okviru akcijskih nadzorov stavke zdravnikov od 15. januarja, ko se je začela stavka, do 10. aprila izvajali nadzore nad izvajalci zdravstvene dejavnosti. V nadzorih so preverjali opravljanje zdravniške službe v času stavke, kot to določa zakon o zdravniški službi, ter dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in prenaročanje v primeru odpovedi že določenega termina po zakonu o pacientovih pravicah.

Obravnavali pa so tudi vse druge prejete prijave uporabnikov zdravstvenih storitev, katerih vsebina se je nanašala na odpovedi že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje, neizdajo receptov in napotnic ter nezaključevanje bolniških dopustov – tudi za nego otroka in spremstvo.

V navedenem obdobju je inšpektorat izvedel 360 rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov na področju pacientovih pravic, in sicer pri 181 zavezancih – v 26 bolnišnicah, v sedmih medicinskih centrih, v 79 zdravstvenih domovih in pri 69 zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Izvedli so 59 rednih pregledov, 259 izrednih pregledov na podlagi prijav, obvestil in odstopov drugih organov ter 42 izrednih kontrolnih pregledov.

V tem obdobju so izvedli tudi 273 rednih in izrednih pregledov na področju zdravniške službe, in sicer pri 210 zavezancih – v 26 bolnišnicah, dveh medicinskih centrih, v 78 zdravstvenih domovih in pri 104 zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Izvedli so 123 rednih pregledov, 149 izrednih pregledov in en izredni kontrolni pregled. V okviru rednih pregledov preverjajo zdravniške licence, in sicer veljavnost, vsebinsko ustreznost in vpis v register.

V okviru izrednih pregledov so inšpektorji preverjali takrat veljavni 46. člen zakona o zdravniški službi. Ta je določal, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt, vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom in ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

V okviru izrednih pregledov na področju pacientovih pravic so inšpektorji izdali šest odločb na zapisnik. Izrekli so 78 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 14 opozoril po zakonu o prekrških in dve prekrškovni odločbi z izrekom globe. V okviru izrednih pregledov so na področju zdravniške službe izdali tri odločbe na zapisnik.

Najdaljša stavka zdravnikov v zgodovini Slovenije

Stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se je začela 15. januarja, traja že skoraj pet mesecev in je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov. Pogajanja med vlado in sindikatom doslej niso prinesla rezultatov, dogovora ni prinesla niti mediacija.