UKC Maribor ima velike finančne težave. Foto: BoBo
UKC Maribor ima velike finančne težave. Foto: BoBo
V UKC Maribor o rebalansu

"UKC Maribor se srečuje s težkim finančnim položajem tudi zato, ker se je prepozno lotil priprave in izvedbe sanacijskega načrta," je poudaril predsednik sveta zavoda Ljubo Germič. Spomnil je, da se je vsak mesec povečevala izguba za cel milijon evrov, a se je to prikrivalo in šele jeseni lotilo varčevanja. "Če bi prej prišli z realnimi podatki in začeli varčevati že prej, bi danes bili v drugačnem finančnem položaju," je dodal.

Članica sveta zavoda Stanka Naterer je opozorila na sporno zaposlovanje v zadnjem letu dni - nekaj več kot 180 novih zaposlitev je stalo 4,7 milijona evrov - in nejasno določene prihranke pri odhodkih, Barbara Tiselj na po njenem mnenju izjemno visoke stroške nadur. "Prihranki so brez utemeljitve in analize, zato me ne prepričajo. Po mojem mnenju je rebalans na zelo trhlih tleh, kar se bo pokazalo konec leta," je dejala.

Vodstvo UKC-ja Maribor je vztrajalo, da so predlagane številke, ki prikazujejo za devet milijonov evrov več prihodkov in odhodkov kot v julija sprejetem finančnem načrtu ter ob koncu leta nakazujejo uravnotežen rezultat, realne. Po besedah direktorja Vojka Flisa, ki je položaj prevzel poleti, so poskušali narediti vse, kar je bilo v njihovi moči.

Pojasnil je, da je največ prihrankov mogoče doseči pri dragem medicinskem materialu, kjer se zavedajo, da za nekatere plačujejo previsoko ceno, a tega ne morejo takoj prekiniti, ker bi ostali brez tega materiala. "Tega se ne da obrniti čez noč," je poudaril. "Nekatere stvari so v naših rokah, nekatere pa niso. Tiste, ki so, jih premikamo," je dodal.

Notranja in zunanja revizija poslovanja v zadnjih dveh letih, katerih rezultate so predstavili svetu zavoda, je pokazala, da je znotraj kliničnega centra še veliko rezerv. "Tu notri je prostor za marsikatero zaposlitev, za marsikatero aparaturo, ki jo pogrešate," je dejal Germič.

Od Flisa, ki je naročil ti reviziji, je svet zavoda zahteval, da pripravi na začetku prihodnjega leta načrt ukrepov za stabilizacijo poslovanja kliničnega centra v prihodnjih letih.

Finančna injekcija v vrednosti 5,5 milijona evra
Rebalans, ki so ga člani sveta zavoda sprejeli s sedmimi glasovi za in tremi proti, je bil potreben predvsem zaradi državne finančne injekcije za pokrivanje izgub bolnišnic, od katere UKCM pričakuje nekaj manj kot 5,5 milijona evrov. Svet zavoda je vodstvo kliničnega centra opozoril, da je to izredni priliv, zato si morajo še naprej intenzivno prizadevati za uresničevanje zastavljenega sanacijskega načrta.

Članica sveta zavoda Lucija Kuder je opozorila, da se mora kljub temu dodatno zaposlovati, saj so v UKCM-ju kadrovsko podhranjeni. "Z varčevalnimi ukrepi smo že dosegli skrajno mejo," je dejala. Germič se je s tem strinjal, a dodal, da mora biti vsaka nova zaposlitev ustrezno utemeljena in skladna z zakonodajo.

Iskanje anesteziologov
Glavna skrb na kadrovskem področju so trenutno anesteziologi, saj nameravajo februarja prihodnje leto prekiniti pogodbo z inštitutom za raziskave v medicini, prek katere prihajajo v Maribor pomagat anesteziologi iz Hrvaške. Sprva so želeli, da bi po prekinitvi te pogodbe sklenili sodelovanje neposredno s hrvaškimi anesteziologi, a trenutno ni jasno, ali je to mogoče.

Omenjeni zasebni inštitut ima namreč po navedbah njegove direktorice Marije Prestor Pogačnik ekskluzivno pogodbo za zastopanje teh zdravnikov. "Ne vemo, kakšne pogodbe imajo zdravniki sklenjene z zavodom," je povedal Flis. "Dokler nimamo vpogleda vanje, lahko samo domnevamo. Hkrati poskušamo iskati neke druge rešitve, ki pa jih ne želim zdaj javno razlagati, ker lahko to škodi iskanju teh rešitev," je dodal. Zaradi te skrivnostnosti bo svet zavoda to tematiko obravnaval za zaprtimi vrati na eni izmed prihodnjih sej.

V UKC Maribor o rebalansu