Ministrica Milojka Kolar Celarc in direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko sta prepričana, da pri čakalnih vrstah pomanjkanje denarja ni glavna težava. Foto: BoBo
Ministrica Milojka Kolar Celarc in direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko sta prepričana, da pri čakalnih vrstah pomanjkanje denarja ni glavna težava. Foto: BoBo
Inšpektorat v Valdoltri je izdal 16 odločb o prekršku zaradi vodenja čakalnih seznamov. Foto: MMC RTV SLO
Malomarna gradnja Onkološkega inštituta

Ministrica Milojka Kolar Celarc je povedala, da na kršitve pri vodenju čakalnih vrst kažejo ugotovitve zdravstvenega inšpektorata. Težava ni le v pomanjkanju denarja, saj se čakalne vrste mnogokrat zlorabljajo prav zato, da zdravstveni zavodi dobijo več denarja, je prepričana.

Z ministrico se strinja tudi direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaž Glažar, ki meni, da namenjanje dodatnega denarja za skrajševanje čakalnih vrst ni primeren ukrep. Izkušnje iz Švedske, kjer so namenili ogromno denarja za skrajševanje čakalnih vrst, so pokazale, da so se vrste celo podaljšale, saj so izvajalci na ta račun hoteli priti do več denarja, je pojasnil Glažar.

Znebiti se je treba vzrokov za dolge čakalne vrste in tako bo letos uvedenih 150 referenčnih ambulant, ki bodo zdravnikom omogočile, da se bolj posvetijo bolnikom, kar bo prineslo manjše število napotitev k specialistom, je še povedal Glažar in ob tem dodal, da so čakalne dobe težava celotne Evrope.

Valdoltri 16 odločb o prekršku
Zdravstveni inšpektorat je po izvedbi nadzora nad vodenjem čakalnih seznamov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti začel več prekrškovnih postopkov. Nadzor so doslej končali le v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer je inšpektorat izdal 16 odločb o prekršku in izrekel globo 6.000 evrov.

Odločbo o prekršku je prejelo osem odgovornih oseb in pravni osebi za vsako njeno odgovorno osebo.

Na inšpektoratu poudarjajo, da so prekrškovni postopki zelo zahtevni in dolgotrajni, saj je treba obdelati ogromne količine podatkov, na podlagi katerih se lahko potem uradna oseba odloči za nadaljevanje postopka. K zahtevnosti dodatno prispeva zahteva iz zakona o prekrških, da mora inšpektor pred izdajo sankcije ugotoviti neposredne storilce prekrškov v pravni osebi.

Zakon o pacientovih pravicah inšpekcijskega nadzora ne opredeljuje, pač pa le upravni nadzor, ki ga opravlja ministrstvo za zdravje, so še pojasnili in dodali, da je zdravstveni inšpektorat določen kot prekrškovni organ.

ZZZS izdal za 48.800 evrov kazni
Nadzor je lani opravil tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer pregledali so vodenje čakalnih vrst v vseh 11 izvajalcih ortopedskih operacij kolka in kolena. Nepravilnosti so našli povsod, sedmim pa so obračunali pogodbene kazni v skupni vrednosti 48.800 evrov. Valdoltro je takrat doletela kazen 15.000 evrov.

ZZZS in zdravstveni inšpektorat sta sprožila nadzor na podlagi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije januarja lani.

Malomarna gradnja Onkološkega inštituta