ZZZS širi primarno mrežo ambulant družinske medicine. Foto: BoBo
ZZZS širi primarno mrežo ambulant družinske medicine. Foto: BoBo

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je za letošnje leto razpisal 53 ambulant, in sicer 32 splošnih ambulant ter 21 ambulant otroških in šolskih dispanzerjev, za kar bodo namenili 7,1 milijona evrov. Prvi rok za prijavo je bil 6. maj, a se bo podaljšal do oddaje neoddanih programov, vendar najdlje do konca leta.

Kot je po seji upravnega odbora pojasnil generalni direktor ZZZS-ja Marjan Sušelj, so zavrnili sedem prijav, ki so prispele na razpis. Ključni pogoj za izbiro ponudnika je namreč sklenjena pogodba z ustreznim specialistom, v primeru koncesionarjev pa tudi ustrezna koncesija od občine.

Šest ustreznih ponudb

Upravni odbor ZZZS-ja pa je sprejel šest ponudb, ki so delno ali v celoti izpolnjevale razpisne pogoje. ZZZS bo tako sklenil pogodbe za 4,4 tima ambulant družinske medicine in za 2,17 tima otroškega in šolskega dispanzerja.

Na razpisu za širitev ambulant družinske oziroma splošne medicine so bili uspešni v ZD-ju Črnomelj (en tim), ZD-ju Nova Gorica (0,4 tima), ZD-ju Medvode (en tim) in ZD-ju Koper (dva tima). V ZD-ju Ljubljana pa si lahko obetajo širitev za 1,77 pediatričnega tima, v ZD-ju Domžale pa za 0,4 tima.

Novi timi ambulant družinske medicine

Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti pa je ZZZS dodatno oddal še 0,2 tima ambulante družinske medicine v ljubljanski izpostavi in en tim v izpostavi Novo mesto. ZZZS bo z izvajalcema sklenil pogodbo v roku enega meseca od podpisa koncesijske pogodbe.
Za nove time bo tako že veljal na novo določen prag za odklanjanje novih bolnikov, ki je s pred kratkim sprejetim aneksom ena k splošnemu dogovoru določen pri 1.895 glavarinskih količnikih.

Za nove time bo že veljal na novo določen prag za odklanjanje novih bolnikov, ki je s pred kratkim sprejetim aneksom ena k splošnemu dogovoru določen pri 1.895 glavarinskih količnikih. Foto: BoBo
Za nove time bo že veljal na novo določen prag za odklanjanje novih bolnikov, ki je s pred kratkim sprejetim aneksom ena k splošnemu dogovoru določen pri 1.895 glavarinskih količnikih. Foto: BoBo

Kaj bo prinesel aneks št. 2?

Glede aneksa številka dve, ki je trenutno v pripravi, pa je Sušelj poudaril, da je za ZZZS kot plačnika predvsem pomembno, da bodo vsi predlogi finančno pokriti. Za letos si na zavodu sicer obetajo dodatne prilive, po ocenah okoli 50 milijonov evrov, a mora za njihovo uporabo spremembe v proračunu potrditi DZ, je opozoril.

ZZZS sicer pripravlja tudi nekatere druge ukrepe za administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov. V noveli pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je po besedah direktorice področja za odločanje o pravicah za medicinske pripomočke Ane Vodičar tako predvidena odprava napotnice za kontrolne preglede.

Bodo specialisti lahko podaljšali napotnice?

Po veljavni ureditvi je namreč najdaljša časovna veljavnost napotnice eno leto, v praksi pa se kaže, da je kontrolni pregled bolnika treba izvesti tudi po preteku tega obdobja. S predlogom bi specialistom na sekundarni ravni tako dali možnost podaljšanja veljavnosti napotnice, ki jo je bolniku sicer izdal izbrani zdravnik.

"V prvi vrsti bo ta sprememba pomenila manj poti za naše zavarovance in tudi lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev. Za družinske zdravnike to nedvomno pomeni manj obiskov pri njih," je ocenila Vodičarjeva. Predvsem pa po njenih besedah ne bo več zadreg s situacijami, ko zavarovana oseba pride na kontrolni pregled, pa nima veljavne napotnice.

V predlagani noveli pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja se obetajo tudi nekatere spremembe na področju medicinskih pripomočkov. ZZZS za širitev pravic načrtuje dodatnih 6,5 milijona izdatkov na letni ravni iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in 7,8 milijona evrov iz sredstev dopolnilnega zavarovanja.

Dodatni dve plenici

Med drugim predlagajo uvedbo dodatnih dveh plenic za osebe z najtežjimi zdravstvenimi stanji, ki bodo tako lahko upravičene do petih plenic na dan. Ocenjujejo, da bo to spremembo, za katero bodo namenili okoli 4,8 milijona evrov iz sredstev obveznega zavarovanja, občutilo okoli 20.000 ljudi.

Predlagano novelo pravil mora zdaj ministrstvo za zdravje posredovati v medresorsko usklajevanje in javno razpravo, nato pa jo po ponovni obravnavi na upravnem odboru mora potrditi še skupščina ZZZS-ja. Po optimističnem scenariju bi bila s soglasjem ministrstva v uradnem listu lahko objavljena jeseni.

Člani upravnega odbora ZZZS-ja so imeli danes na mizi tudi predlog Strateškega razvojnega programa ZZZS-ja za obdobje 2020–2025. "Osrednje vprašanje nadaljnjega razvoja sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju, ki ga bodo zaznamovali predvsem staranje prebivalstva in hiter tehnološki razvoj, je obvladovati pritiske na rast izdatkov, hkrati pa zagotavljati pravičen in ekonomsko vzdržen dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe vsem zavarovanim osebam," je razvidno iz obrazložitve programa.

Odpovedi zdravnikov iz Brežic

Štirje družinski zdravniki iz ZD-ja Brežice z junijem dajejo odpovedi zaradi nevzdržnih sistemskih delovnih razmer, ki ne omogočajo več varne in kakovostne skrbi za bolnike. Odpovedni rok se jim izteče konec avgusta, a so vodstvu predlagali podaljšanje do 15. septembra.

Odpovedi so družinski zdravniki iz ZD-ja Brežice pripravljeni umakniti, če bo z aneksom dve urejeno stoodstotno financiranje timov ambulant družinske medicine, ki dosegajo 1.895 glavarinskih količnikov oziroma 1.383 opredeljenih bolnikov. Prav tako med pogoji za umik odpovedi zahtevajo prenehanje razpisovanja v sočasno delo na več deloviščih hkrati in delo v popoldanski izmeni le enkrat tedensko.

ZZZS širi mrežo ambulant družinske medicine