Vlada je zagotovila dodatna sredstva za inštitut za otroške srčne bolezni. Foto: Pixabay
Vlada je zagotovila dodatna sredstva za inštitut za otroške srčne bolezni. Foto: Pixabay

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na spletni strani objavil predlog rebalansa, s katerim se prihodki in odhodki ZZZS zvišujejo za 35 milijonov evrov. Od tega bo za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje namenjenih 29,2 milijona evrov, za osnovno zdravstvo 6,3 milijona, za socialne zavode pa slabih 600.000 evrov.

V UKC Ljubljani zaprli 24-urno bolnišnico

dodatnih proračunskih sredstev za delovanje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB).

Do zdaj je bilo nacionalnemu inštitutu zagotovljenih 165.631 evrov iz proračuna za zagonska sredstva za delovanje inštituta, ki so bila v celoti porabljena za stroške dela (plače in regres za letos) ter za stroške blaga, materiala in storitev, gre predvsem za storitve svetovanja tujih strokovnjakov, stroške letalskega in domačega prevoza ter stroške njihove nastanitve, upravne takse itd.

Ker inštitut še ni prevzel dejavnosti od Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC), tudi še ni mogel skleniti pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki financira izvajanje zdravstvenih storitev.

Kot so navedli v sporočilu za javnost po današnji seji vlade, je dodatnih 1.703.273 evrov dodeljenih iz naslova ustanoviteljskih obveznosti za delovanje inštituta. Vlada je namreč konec lanskega leta sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, pri čemer je določila dejavnost, organe in sredstva za delo zavoda, ki se za izvajanje dejavnosti zagotavljajo iz proračuna.

Inštitut je bil vpisan v sodni register 5. marca letos, nato je mesec pozneje vlada dopolnila sklep o ustanovitvi inštituta, s katerim je opredelila, da ekonomsko-finančno dejavnost, nabavno dejavnost, kadrovsko-pravno dejavnost, tehnično-vzdrževalno dejavnost, dejavnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije in druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotavlja UKC Ljubljana.

Svet NIOSB je potrdil finančni načrt in program dela za letos, na katerega je podala soglasje ministrica za zdravje v odhodu Milojka Kolar Celarc, so še zapisali v vladnem uradu za komuniciranje po današnji, zadnji seji te vlade.

V četrtek bo tudi sestanek delovne skupine med UKC-jem in NIOSB-jem, na kateri bodo usklajevali prenos dejavnosti otroške srčne kirurgije in otroške kardiologije z UKC-ja na inštitut, prav tako datum prenosa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na spletni strani objavil predlog rebalansa, s katerim se prihodki in odhodki ZZZS zvišujejo za 35 milijonov evrov. Od tega bo za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje namenjenih 29,2 milijona evrov, za osnovno zdravstvo 6,3 milijona, za socialne zavode pa slabih 600.000 evrov.

V UKC Ljubljani zaprli 24-urno bolnišnico