Evropska komisija in parlament skušata podaljšati minimalni porodniški dopust za vsaj 4 tedne. Foto: Reuters
Evropska komisija in parlament skušata podaljšati minimalni porodniški dopust za vsaj 4 tedne. Foto: Reuters
Porod
Slovenija z enoletnim porodniškim dopustom sodi med države z najdaljšim porodniškim dopustom na svetu. Foto: EPA
Evropski parlament
Pred poslanci Evropskega parlamenta je dilema, ali podpreti predlog Komisije (18 tednov) ali Portugalke Estrele (20 tednov). Foto: Reuters

Predlog 20 tednov plačanega porodniškega dopusta za ženske in dveh tednov očetovskega dopusta naj bi kljub nasprotovanju nekaterih, češ da bi bil to prevelik strošek za državo in delodajalce, le dobil večino v Evropskem parlamentu.
Trenutno je v EU-ju zagotovljena pravica do najmanj 14 tednov materinskega dopusta, je pa to v državah članicah urejeno zelo različno, kar so izpostavljali tudi sodelujoči v torkovi razpravi.

Slovenija izstopa po dolžini
Po slovenski zakonodaji porodniški dopust traja 105 dni oziroma 15 tednov, ženska pa ga mora začeti 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Poleg tega velja v Sloveniji še dopust za nego in varstvo otroka, ki traja praviloma 260 dni. Očetje imajo pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni, pri čemer morajo prvih 15 dni dopusta porabiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, drugih 75 dni pa najpozneje do tretjega leta starosti otroka. Pri tem so matere oziroma očetje upravičeni do porodniškega nadomestila v višini 100 odstotkov povprečne osnove, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za nadomestilo.

Komisija za vsaj 18 tednov materinskega dopusta
Evropska komisija predlaga podaljšanje materinskega dopusta v vseh članicah z najmanj 14 na najmanj 18 tednov, od katerih bi morale matere šest tednov izkoristiti takoj po porodu, odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk pa predlaga podaljšanje materinskega dopusta na najmanj 20 tednov. Evropski poslanci bodo o spremembi zakonodaje na tem področju glasovali jutri.

Pobudo sprožila portugalska socialistka
Zagovorniki nove zakonodaje, med njimi poročevalka o tej temi, portugalska poslanka Edite Estrela (PES), menijo, da je šele 20 tednov zadosti dolgo obdobje, da si mati opomore od poroda in vzpostavi močno vez z otrokom. Dva tedna dopusta za očete bi spodbudila delitev odgovornosti med moškimi in ženskami ter prispevala k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.
Zagovorniki so še poudarjali, da so ženske pogosto v neenakopravnem položaju glede na moške, tudi finančnem, in da je zaščita mater v EU-ju še pomembnejša v času, ko se prebivalstvo v Uniji stara, rodnost pa pada.

Nasprotniki opozarjajo na stroške
Nasprotniki podaljšanja porodniškega dopusta so po drugi strani opozarjali, da bi to pomenilo velike stroške za gospodarstvo in da bi lahko ugodnejši pogoji za materinski dopust ogrozili zaposlovanje žensk.

Evropski komisar za medinstitucionalne odnose Maroš Šefčovič je priznal, da so ženske večkrat v negotovem položaju, kar se tiče dela, kot moški, in sicer zaradi stereotipov, delitve dela v družini in poklicev, rezerviranih za posamezni spol. "Materinstva ne smemo kaznovati," je poudaril komisar in dodal, da želi komisija zaščititi ženske, da si opomorejo od poroda in da bodo ves čas porodniškega dopusta finančno preskrbljene. Za očetovski dopust po besedah komisarja ni prave pravne podlage.