Z današnjim sprejetjem dokumenta je minister za zdravje ujel rok, ki mu ga je naložil odbor DZ-ja za zdravstvo. Spomnil je, da so dokument usklajevali kar nekaj časa. Zbornica zdravstvene nege ter sindikati so namreč vztrajali pri dokumentu, ki ga je pripravila stroka, ta pa za ministrstvo ni bil sprejemljiv. Vzeli so ga kot izhodišče in v intenzivnih usklajevanjih nato pripravili končno različico dokumenta.

Dokument je tudi dokaz dobrega sodelovanja med stroko in ministrstvom, je prepričan minister. Foto: Ministrstvo za zdravje
Dokument je tudi dokaz dobrega sodelovanja med stroko in ministrstvom, je prepričan minister. Foto: Ministrstvo za zdravje

Predsednica zbornice Monika Ažman obžaluje, da so zapravili eno leto, a hkrati meni, da volja za sodelovanje na ministrstvu v tem trenutku je. "Na podlagi tega dokumenta bodo lahko odpravljene nekatere krivice, ki so bile storjene v preteklosti, za vse tiste, ki delajo več, kot jim to v tem trenutku omogoča zakonodaja, na neki način tudi izobrazba," je dejala.

Gre predvsem za delovna mesta v intenzivni terapiji, patronažnem varstvu, operativni dejavnosti, tudi v socialnovarstvenih zavodih. Po oceni zbornice gre za od 1.000 do 2.000 delovnih mest, na katerih so zaposleni, ki delajo že več kot tri desetletja in so se izobraževali po starem sistemu, še pred usmerjenim izobraževanjem, imajo pa bogate strokovne izkušnje. "Ti zapolnjujejo najpomembnejšo vrzel na teh delovnih mestih in tudi uvajajo vse nove zaposlene, ki pridejo v neposredni proces iz izobraževalnega sistema. Brez njih sistem ne more funkcionirati," je izpostavila Monika Ažman.

Dokument v tem trenutku ne prinaša finančnih posledic. Zaposleni bodo ostali na delovnem mestu do svoje upokojitve v naslednjih 10 letih, nato pa se bo na to delovno mesto zaposlila diplomirana medicinska sestra.

"To poletje bo vroče"

Tako Ažmanova kot Šabeder sta prepričana, da dokument daje podlago za pripravo standardov in normativov v zdravstveni negi. "To poletje bo vroče," je napovedala predsednica zbornice. Vlada in sindikati so v stavkovnem sporazumu kot rok za sprejetje predvideli konec septembra.

Položaj medicinskih sester