Najbolj iskane in najtežje dobavljive so bile med epidemijo maske tipa FFP2. Foto: Pixabay
Najbolj iskane in najtežje dobavljive so bile med epidemijo maske tipa FFP2. Foto: Pixabay

Izsledki mednarodnega novinarskega projekta #PotrjeniPonaredki, ki ga je koordinirala mednarodna mreža za preiskovanje kriminala in korupcije OCCRP v sodelovanju z novinarji 13 evropskih medijev, tudi portala Oštro, so pokazali, da so z neustreznimi ali ponarejenimi dokazili o izpolnjevanju evropskih standardov dobavitelji v najmanj 19 evropskih državah uvozili več milijonov kosov osebne varovalne opreme.

Evropska uredba o osebni varovalni opremi določa, da mora proizvajalec pred vstopom na evropski trg pridobiti certifikat o evropskem pregledu tipa. Certifikate izdajajo priglašeni organi – zasebna podjetja, ki so jih evropske države pooblastile za preverjanje skladnosti proizvodov na evropskem trgu z relevantnimi predpisi.

Vendar maske, ki so jih kupovale evropske države, tudi Slovenija, tovrstnih certifikatov pogosto niso imele. Največkrat so dobavitelji maske nedokazane kakovosti na evropski trg prodali s tako imenovanimi "prostovoljnimi certifikati" – certifikati, ki jih lahko kupijo, v drobnem tisku pa piše, da je "dokument izdan prostovoljno, na željo proizvajalca", pri čemer "je proizvajalec odgovoren za pridobitev oznake CE in se mora po potrebi obrniti na priglašeni organ".

Certifikat podjetja, ki ni za osebno varovalno opremo

Pri portalu Oštro so pridobili kopije vseh certifikatov, ki so jih dobavitelji osebne varovalne opreme v Sloveniji predložili zavodu za blagovne rezerve. Ugotovili so, da je do sredine junija zgolj eno podjetje dobavilo maske FFP2 z vsemi zahtevanimi certifikati.

Vprašljiva dokumentacija za kupljeno medicinsko opremo

Slovenski dobavitelji so za maske FFP2 največkrat predložili certifikate podjetja ECM, ki lahko certificira nekatere industrijske stroje, radijsko opremo, dvigala in nekatere vrste medicinske opreme, ne pa osebne varovalne opreme. Predložena oprema je prestala tudi nadzorni pregled družbe Bureau Veritas. Tega je v majski oddaji Tarča na TV Slovenija, kjer so prav tako razkrivali vprašljivo dokumentacijo za kupljeno medicinsko opremo, omenjal tudi Joc Pečečnik, ki je prvi Sloveniji dostavil večjo pošiljko mask. "Mi nismo specialisti za medicinsko opremo, to smo glasno povedali. V državo smo pošiljali vzorce s certifikati, da se preveri, ali so ustrezni. Tukaj imam dokument Bureau Veritasa, ki pravi, da so ustrezne, potem smo jih naročili. Zdaj pa te maske kar naenkrat niso več ustrezne," je pojasnjeval Pečečnik in dodal, sam ni bil dobavitelj. "Zaprosili so me, naj bom uvoznik, vse maske, certifikate, standarde in kvaliteto ter cene in količine je pregledala medresorska komisija."

Nekateri slovenski dobavitelji mask FFP2 so poleg certifikatov predložili tudi poročila o testih, ki naj bi dokazovali skladnost opreme z zakonodajo. Nobeden izmed treh laboratorijev, ki so izvajali te teste, za to ni akreditiran v EU-ju, kaže seznam akreditiranih laboratorijev pri organizaciji Evropska akreditacija. Prav tako jih ni na seznamu akreditiranih laboratorijev za testiranje zaščitnih mask na Kitajskem. Podobno se je izkazalo pri proizvajalcih mask FFP2. Med skupno 20 jih je bilo vsaj 10 takih, ki na Kitajskem za proizvodnjo teh mask niso bili registrirani.

Oprema ni bila preverjena, lahko bi bila tudi nevarna

Portal Oštro ob tem opozarja, da če oprema nima ustreznih certifikatov, še ne pomeni, da ni skladna z evropskimi standardi, ampak da to ni bilo preverjeno. Toda ugotovitve novinarjev, ki so preiskovali evropske pošiljke varovalne opreme, kažejo, da bi bila lahko tudi nevarna. Novinarji so namreč pregledali dostopne podatke in dokumente o skupno 66 modelih mask, za katere je s certifikatom "jamčilo" podjetje ECM. Vsaj 15 odstotkov od teh jih bodisi ni prestalo neodvisnega testiranja bodisi so evropske države zanje izdale opozorilo zaradi neustreznosti.