Najnižja cena stenta, ki ga je UKC Ljubljana uporabljal do zdaj, je znašala 202,57 evra. V novem javnem razpisu cena najcenejšega delovnega stenta znaša 162,06 evra z vključenim DDV-jem. Foto: Reuters
Najnižja cena stenta, ki ga je UKC Ljubljana uporabljal do zdaj, je znašala 202,57 evra. V novem javnem razpisu cena najcenejšega delovnega stenta znaša 162,06 evra z vključenim DDV-jem. Foto: Reuters

Razpis, ki je bil objavljen na začetku novembra, je obsegal pet sklopov stentov. Nanj je prispelo deset ponudb. Sprejete so bile ponudbe v treh izbranih sklopih, v skupni količini 2.400 stentov in v skupnem znesku 476.982 evrov. Najnižja cena stenta, ki ga je UKC Ljubljana uporabljal do zdaj, je znašala 202,57 evra. V novem javnem razpisu cena najcenejšega delovnega stenta znaša 162,06 evra z vključenim DDV-jem, so navedli na UKC-ju Ljubljana. V prejšnjem razpisu pa so dobavitelji za posamezno žilno opornico zahtevali od 172,9 evra do 570,35 evra.

Kot so pojasnili, je bil cilj razpisa pridobiti varne in sodobne žilne opornice, ki bodo omogočile strokovno in varno zdravljenje tudi najbolj zapletenih zožitev koronarnih arterij. Prav tako so z razpisom želeli zagotoviti ekonomsko vzdržnost. Razpis je bil po navedbah vodstva UKC-ja uspešen v treh od petih sklopov. V enem sklopu so predvidena dodatna pogajanja v skladu z drugim ciljem razpisa, v enem sklopu pa bo treba razpis ponoviti zaradi strokovne neustreznosti enega izmed ponudnikov glede na razpisne pogoje.

"Zaradi nižjih cen, ki jih je dosegel UKC Ljubljana, lahko pričakujemo boljša pogajalska izhodišča tudi za preostale bolnišnice, ki danes teh cen še ne dosegajo. Kljub temu so cene žal še vedno višje kot v Nemčiji in Skandinaviji, ki sta znani kot najcenejša evropska trga," so poudarili v sporočilu za javnost. Ob tem so opozorili, da so potrebni sistemski ukrepi na ravni države, da bodo v prihodnje lahko dosegali nižje cene.