Tako Gordana Živčec Kalan kot Andrej Možina bi vodila zdravniško zbornico. Komu pa bo to uspelo, bo znano 10. maja. Foto: BoBo
Tako Gordana Živčec Kalan kot Andrej Možina bi vodila zdravniško zbornico. Komu pa bo to uspelo, bo znano 10. maja. Foto: BoBo

Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki ga podpre najmanj 50 zdravnikov ali če ga predlagajo najmanj trije regijski odbori oz. izvršilni odbor. Obenem morajo kandidati vložiti tudi izjavo, da niso nosilci funkcij v organih političnih strank.

Aktualni predsednik Andrej Možina je svoj mandat nastopil konec oktobra 2012. Njegov mandat so med drugim zaznamovale zahteve po sprejetju standardov in normativov za delo zdravnikov, zahteve za višje zdravniške plače, odkrito kljubovanje zdravniških organizacij politiki, pa tudi zgodbe o nepravilnostih in malomarnostih v zdravstvu.

Zaupnici prestala, volitev ne
Možina je vodenje zbornice prevzel od Gordane Živčec Kalan po že drugih volitvah za predsednika zbornice v tistem letu. Njen mandat je zaznamovalo več odmevnih afer, zaradi česar so v zbornici dvakrat odločali o zaupnici Živčec Kalanovi, obe preizkušnji je uspešno prestala.

A v nasprotju z glasovanjem o zaupnici, ko je o tem odločala skupščina zbornice, so pri volitvah odločali vsi člani z volilno pravico. Pred štirimi leti so tako več glasov namenili njenemu protikandidatu Možini.