Generalna skupščina ZN-a je leta 2008 2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu z namenom spodbujanja k boljšemu razumevanju te motnje. Foto: Reuters
Generalna skupščina ZN-a je leta 2008 2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu z namenom spodbujanja k boljšemu razumevanju te motnje. Foto: Reuters

V zvezi so v poslanici med drugim navedli razloge, zakaj še vedno potrebujemo dan zavedanja o avtizmu. "Znašli smo se v obdobju, ko nič več ni, kot je bilo, ali skoraj nič več ni, kot je bilo. A avtizem in z njim povezani izzivi so še vedno med nami," so zapisali. Če je bila preteklo leto pozornost odločevalcev usmerjena v epidemijo, pa je zdaj usmerjena v bližajoče se volitve in v vojno v naši bližini.

Ob teh na videz tako pomembnih temah odločevalci brez osebne izkušnje z avtizmom po navedbah zveze prepogosto pozabijo na vse izzive, ki jih avtizem prinese v življenja oseb z avtizmom in njihovih družin, pa tudi v vrtce in šole, kamor so otroci in mladostniki vključeni.

Od odločevalcev, tako v lokalnih skupnostih kot tudi v državnih ustanovah tako pričakujejo, da bodo upoštevali potrebe svojih občanov in državljanov. Predsednica Sabina Korošec Zavšek v prispevku Radia Slovenija našteva: "Da zagotovimo v šoli otrokom asistente, brezplačno zgodnjo obravnavo, brezplačno diagnosticiranje avtizma za odrasle osebe, bivalne skupnosti za odrasle z avtizmom, dnevne centre za otroke z avtizmom in možnost zaposlitve mladim po končani izobrazbi."

Predvsem pa si v Zvezi želijo, da bi delodajalci upoštevali posebne potrebe in močna področja ljudi z avtizmom pri zaposlitvi in temu primerno prilagodili delovna mesta.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je opozoril na pomanjkanje sistemskih rešitev za osebe z avtizmom. Pristojne je pozval, naj prepočasne korake pri skrbi za osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) pospešijo in se skrbi zanje že končno lotijo sistemsko ter multidisciplinarno.

Kot je dejal, bi s tem namreč omogočili povečanje števila strokovnjakov za delo z avtisti in uredili dostopnost rednih obravnav in potrebnih terapij. Po njegovem mnenju je nujna tudi vzpostavitev celostne timske obravnave posameznika ter pomoči družini.

Ob dnevu zavedanja o avtizmu so v zvezi pripravili več akcij. Med drugim bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi nekatere zgradbe osvetljene v modro. V sklopu projekta Avtizem SAM bodo popoldne izvedli spletno tržnico, na kateri bodo starše, družine in odrasle z avtizmom ter laično javnosti seznanili s projektom in z drugimi aktivnostmi zveze, družinam in strokovnim delavcem pa bodo predstavili možnosti obravnave osebe z avtizmom.

Avtizem je razvojna motnja z največjim primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije ter z izrazito stereotipnostjo in nefleksibilnostjo na področju dejavnosti in interesov. Pogostnost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več desetkrat, kar jo uvršča med najhitreje naraščajočo razvojno motnjo. Zajema že več kot en odstotek populacije, v Sloveniji pa je glede na te podatke 20.000 oseb z motnjo avtističnega spektra (MAS).

Generalna skupščina ZN-a je leta 2008 2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu z namenom spodbujanja k boljšemu razumevanju te motnje.