Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na zadnjem, aprilskem razpisu zdravniških specializacij je odbor za načrtovanje zdravniških specializacij namreč sprejel odločitev o znižanju mest na nacionalnih razpisih pri družinski medicini in pediatriji, na področju urgentne medicine pa niso na nacionalnem razpisu razpisali nobenega mesta, temveč le za znane izvajalce.

Razlika je v tem, da morajo zdravniki po opravljeni specializaciji pri znanem izvajalcu sprejeti njegovo ponudbo za prvo zaposlitev za enako časovno obdobje, kot je trajala specializacija. Pri opravljanju specializacije v okviru nacionalnega razpisa pa velja, da specialist po opravljeni specializaciji ni omejen na delo v zdravstveni ustanovi, kjer je opravljal specializacijo.

V Mariboru pogrešili možnost specializacije iz urgentne medicine

Ob tem se trije kandidati, ki si po besedah predstojnika mariborskega urgentnega centra Gregorja Prosena želijo specializacijo iz urgentne medicine opravljati v Mariboru, na razpis niso prijavili, ker mesta v Mariboru niso bila na voljo. Po besedah Prosena informacije o treh interesentih iz UKC-ja Maribor niso posredovali ministrstvu, saj je bila leta 2018 sprejeta odločitev, da bodo vse specializacije za urgentno medicino razpisovali na nacionalni ravni in samo za urgentne centre.

Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da je odbor za načrtovanje specializacij v prejšnji sestavi, ko je bil v njem Prosen kot predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije, res sprejel sklep, da se specializacija iz urgentne medicine določa samo za območje celotne države.

Naknadno pa je odbor v isti sestavi glede navedene specializacije odstopil od tega sklepa, so poudarili. Nova sestava odbora pa se je odločila drugače. Tako se je odbor za lanski jesenski razpis specializacij odločil za razpis za posamezne izvajalce, za namen razvoja večjih urgentnih centrov v bolnišnicah.

"UKC Maribor med javljenimi potrebami po specialistih ni izkazal potrebe po specializaciji iz urgentne medicine, ne v obrazec na spletni strani zbornice ne na poziv ministrstva neposredno na ministrstvo (kamor je sicer javil 31 potreb po drugih specializacijah). Zato odbor zanj ni predlagal nobenega mesta. Bomo pa v prihodnje upoštevali vse uradno javljene potrebe," zagotavljajo na ministrstvu.

Kot so dodali, je odbor za načrtovanje specializacij vse odločitve sprejel soglasno, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je v celoti sledil predlogu odbora, saj je bil ta imenovan in določen prav z namenom priprave predloga mest za razpis specializacij.

Odbor bo razmislil o drugačnem načinu priprave predloga jesenskega razpisa

Odbor se bo pred pripravo jesenskega razpisa specializacij vsekakor seznanil s problematiko prijavljanja kandidatov na specializacije iz družinske medicine, pediatrije in urgentne medicine in razmislil o drugačnem načinu priprave predloga jesenskega razpisa z več mesti za območje celotne države, so še zapisali pri ministrstvu.

Predsednik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar je za STA dodatno pojasnil, da je namen razpisa specializacij določiti čim bolj ustrezno strukturo odobrenih specializacij glede na potrebe izvajalcev javne zdravstvene službe. Da bi dosegli zastavljeni cilj, je treba upoštevati dve ključni merili – izkazane potrebe izvajalcev glede vrste specializacij in izkazane potrebe na posameznih območjih države.

Ob tem je navedel, da bo odbor na jesenskem razpisu najverjetneje deloval na podoben način kot doslej. "Analizirali bomo vse relevantne argumente in poskusili doseči čim višjo stopnjo soglasja glede odločitev odbora. Ob sprejetih odločitvah kolektivnega organa gotovo ne bomo polemizirali v javnosti (tudi doslej nismo), kot to počno nekateri deležniki," je še poudaril.