Zeleno-beli recepti bodo odšli v zgodovino. Za napotnice še ni znano. Foto: BoBo
Zeleno-beli recepti bodo odšli v zgodovino. Za napotnice še ni znano. Foto: BoBo


V zdravstvenih domovih Kranj, Bled, Sevnica, Ormož in lekarnah na teh območjih (lekarne Ormož, Sevnica, Lekarna pri Kranjskem orlu ter Gorenjske lekarne) je eRecept pilotno potekal od aprila letos.

Trenutno vpeljava informacijskega sistema teče na celotni primarni zdravstveni ravni in vseh lekarnah po državi. Namestitev nove različice programskih paketov, ki bodo omogočali pošiljanje eRecepta, bo opravljena do konca letošnjega leta. V prvi polovici prihodnjega leta bo po načrtih ministrstva opravljena še širitev eRecepta na sekundarno raven.

Kompromis: varnost in prijaznost uporabe
Kot so navedli na ministrstvu za zdravje, so največji izzivi, s katerimi se srečujejo pri tem, "iskanje kompromisa med zadostno ravnjo varnosti pri elektronskem podpisovanju dokumentov in prijaznostjo uporabe za končnega uporabnika v ambulantah in lekarnah".

1,64 milijona za primarno raven
Pogodbena vrednost za vzpostavitev informacijske podpore za primarno raven znaša 1,64 milijona evrov.

Sistem elektronskega recepta bo prinesel boljšo učinkovitost in večjo preglednost predpisovanja receptov. Poleg tega bodo imeli zdravniki na voljo vpogled v vsa predpisana in izdana zdravila. Aplikacija bo omogočala tudi enotni servis za interakcije med zdravili. Tako bodo lahko zdravniki in lekarniški farmacevti lažje ugotovili morebitna neskladja med zdravili.

Ministrstvo: Manj napak, več varnosti
S sistemom bodo omogočeni dodaten nadzor in opozorila pri določenih skupinah bolnikov, kot so otroci, nosečnice in športniki. Z uvedbo eRecepta bo zmanjšano število napak, povečala pa se bo varnost bolnika, navajajo na ministrstvu.

Nov informacijski sistem bo za tiste bolnike, ki imajo stalno terapijo, omogočal hitrejši vnos podatkov, bolj strukturiran vpis podatkov pa bo omogočal dodatne funkcionalnosti - npr. samodejni izračun števila potrebnih škatel zdravila, navajajo na ministrstvu. Z eReceptom bo lahko zdravnik recept predpisal tudi v odsotnosti bolnika, omogočeni bodo novi načini predpisovanja in izpolnjeni tehnični predpogoji za INN-predpisovanje.

Kopica e-projektov v zamudi
To je sicer prva aplikacija oz. projekt, ki se bo izvedel v okviru eZdravja. Z uvedbo eZdravja v zdravstveni sistem ministrstvo že precej zamuja. V okviru projekta so načrtovani še teleradiologija, eNaročanje, eLaboratorij, ePolicija-urgenca, eLab, eOskrba, eTransfuzija, TeleStroke, TelePsihiatrija in telemedicinska oskrba na domu.