Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je še pred koncem sestanka, ki je sicer tokrat potekal na daljavo, dejala, da so direktorji bolnišnic opisali situacijo v zavodih. "Za zdaj na nekaterih oddelkih stvari še vedno potekajo tako rekoč v redu za paciente, da zdravstvo je dostopno, se pa pojavljajo vedno večji zaostanki pri elektivnih operacijah, predvsem na kirurgiji," je povedala. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor naj bi tako po njenih besedah realizirali približno 60 odstotkov kirurškega programa.

Vse, kar direktorje bolnišnic po njenih besedah skrbi, so prihodnji meseci, saj imajo zdravniki še nekaj starega dopusta, ki ga bodo morali izkoristiti do konca junija. "Tako da bo še malo težje organizirati delo, recimo v juniju, ko se pričakuje koriščenje tega starega dopusta," je dejala.

Direktorji so povedali tudi, da so se zdravniki bolj navadili na izmensko delo oziroma urnike in delo v skladu z njimi, saj nov način dela traja že nekaj mesecev. Poročali so tudi o izpadih programa in delovanju, a konkretnih številk ministrica ni navedla.

Ob tem je dodala, da podatke o realizaciji programov spremljajo, združenje zdravstvenih zavodov pa bo pripravilo analizo, s katero bodo ugotovili, kolikšen program je realiziran in kako je realiziran tako v javnih zavodih kot pri koncesionarjih.

Na ministrstvu za zdravje si prizadevajo, da bi se stavka čim prej končala, pogajanja pa nadaljujejo prihodnji četrtek, je ponovila ministrica. "Vsi si želimo, da se stavka čim prej konča v dobro pacientov, saj so, kot vidite, zaostanki vedno večji," je opomnila in dodala, da stavka ni dobra za nikogar – niti za zdravnike niti za vlado, še najmanj pa za paciente.

Več težav naj bi bilo v poletnih mesecih

Pintar je povedal, da se bodo težave morda stopnjevale v poletnih mesecih zaradi letnih dopustov. Načrti dela za maj pa so večinoma pripravljeni in kažejo, da je mogoče dejavnosti opraviti tako, da ne bo hujših težav. Ponovil je, da bi si vsi želeli, da bi se stavka čim prej končala in bi sklenili dogovor.

V izvajanju programa so razlike med različnimi bolnišnicami, v nekaterih težav sploh ni, drugje jih je nekoliko več. "Predvsem zaradi tega, ker je tam morda tudi vodenje stavke nekoliko bolj intenzivno," je povedal Pintar. Bolnišnic z več težavami ni želel našteti, meni pa, da se vodstva odzivajo v skladu s svojimi zmožnostmi.

Pintar pravi, da se stavka pozna na posameznih dejavnostih, ne pozna pa se na celotnem poslovanju bolnišnic. V nekaterih dejavnostih znotraj posamezne stroke je izpad tudi do 30 odstotkov, v drugih pa nič odstotkov, je ponovil. "Odvisno je tudi od kadrovske postavitve. Razumeti morate, da te postavitve niso bile idealne tudi pred začetkom stavke in da so bile kadrovske težave tudi pred stavko," je povedal Pintar.

Po njegovih besedah je sorazmerno veliko število zdravnikov, ki so predhodno umaknili soglasja za nadurno delo, ta soglasja vrnilo. "Njim gre tudi z naše strani zahvala, kajti to je zagotovo posledica odgovornosti in odnosa do pacientov," meni.

Predstavniki ministrstva se bodo z vodstvi bolnišnic znova srečali 7. maja, kjer bodo izmenjali dobre prakse na področju organizacije dela v bolnišnicah. V prihodnje pa se bodo z vsemi bolnišnicami sestajali mesečno, "tudi ko bo, upam, da čim prej, stavka končana", je še dejal Pintar.

Sestanek predstavnikov bolnišnic in ministrstva za zdravje