Polje. Foto: BoBo
Polje. Foto: BoBo

O razmerah na ljubljanski psihiatrični kliniki je ta teden poročal spletni portal N1. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov "potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča". Pričevanja se nanašajo zlasti na primere, ko naj bi bili do bolnikov nasilni zdravstveni tehniki.

Vodstvo klinike navedbe o nasilju kategorično zavrača. Strokovni nadzori, ki jih na kliniki po njegovih zagotovilih sprožijo po vsaki prijavi nasilja, niso ugotovili nepravilnosti, so navedli za N1. Generalni direktor klinike Bojan Zalar je prepričan, da za navedbami stoji skupina nezadovoljnih zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, ki želijo očrniti kliniko. Za STA je Zalar navedel, da so po objavi na portalu N1 znova opravili razgovore med zaposlenimi na oddelkih, kjer naj bi se izvajalo nasilje.

"Nihče v izjavah ni potrdil, da bi bil priča ali videl nasilje zaposlenih do pacientov. V ponedeljek bomo nadaljevali preverjanje," je napovedal. Dodal je, da bodo po proučitvi gradiva sprožili vse ustrezne postopke pred pristojnimi organi in v prihodnjem tednu pripravili novinarsko konferenco. "Sem pa prepričan, da moramo preseči vsak dvom o morebitnem nasilnem vedenju pri obravnavi duševnih motenj," je dodal.

Zahtevo, da se primeri domnevnih zlorab preučijo, so izrazili tudi v slovenskem združenju za duševno zdravje Šent. "Poleg tega, da je nasilje nad duševno bolnimi kaznivo dejanje, pripomore tudi k stigmatizaciji in socialni izključenosti teh oseb, kar dodatno poslabšuje njihovo stanje in ovira njihovo okrevanje," so opozorili v protestnem pismu. "Namesto da bi se soočali z nasiljem, bi morali graditi bolj sočutno in razumevajoče družbeno okolje, ki spodbuja empatijo, solidarnost in enakost za vse," so pozvali.

V decembrskem nadzoru ugotovljeni dvomi o ustrezni obravnavi incidentov

S sporočilom za javnost so se odzvali tudi na ministrstvu za zdravje, kjer obsojajo vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje. "Do nasilja imamo ničelno toleranco in vsako prijavo o domnevnem nasilju jemljemo skrajno resno in jo skrbno preučimo," so zagotovili. Tako so tudi "ob prvi informaciji o domnevnem nasilju nad pacienti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana odreagirali takoj in z vso resnostjo in ter skrbnostjo pristopili k raziskovanju situacije", so navedli.

Kot so pojasnili, je zbornica zdravstvene in babiške nege decembra lani na kliniki izvedla izredni strokovni nadzor. Na ministrstvu so preliminarno poročilo prejeli 2. marca letos, končno poročilo pa 14. marca. Zbornica je navedla, da utemeljeno dvomi o ustrezni prepoznavi, poročanju in obravnavi nasilnih dogodkov v kliniki, zato so psihiatrično kliniko že dan po prejetju preliminarnega poročila, nato pa še enkrat po preučitvi končnega poročila v aprilu zaprosili za pojasnila. Tam so jim zagotovili, da so obtožbe neutemeljene.

Trenutno je v pripravi gradivo za odločanje o uvedbi sistemskega nadzora, ki bo zajemal hkrati upravni in strokovni nadzor.

Zanikanje težav v nasprotju z uveljavljanjem načela ničelne tolerance do nasilja

Že marca so obvestili tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter zastopnika pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, naj bodo pozorni na morebitne pritožbe pacientov na oddelkih pod posebnim nadzorom in naj ob morebitnih pritožbah ustrezno ukrepajo. Določene vsebine iz poročila so odstopili v reševanje tudi inšpektoratu za delo, so navedli.

Maja pa so razširjenemu kolegiju za psihiatrijo poslali dopis, s katerim so pozvali izvajalce psihiatrične stroke k posodobitvi oziroma izdaji novih strokovnih smernic za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji. Kolegij je odgovoril s predlogom uvedbe delovne skupine, ki bo posodobitev priporočil pripravila do novembra.

Ministrstvo sicer opozarja, da mora na vsako prijavo suma nasilja najprej ukrepati zdravstveni zavod, kjer naj bi se domnevno nasilje zgodilo. Ob kakršnem koli sumu na nasilje mora izvesti notranji nadzor kot izredni nadzor. Zavod je dolžan ukrepati tudi s sprožitvijo nadaljnjih postopkov prijave. Ob tem so dodali, da je kakršno koli zanikanje težav v hudem nasprotju z uveljavljanjem načela ničelne tolerance do nasilja.

Informacije bodo preverili tudi na policiji, varuh načrtuje redni obisk klinike

Po objavi na portalu N1 so se odzvale tudi druge institucije. S policije so jim sporočili, da bodo objavljene informacije preverili "v smislu odkrivanja uradno pregonljivih kaznivih dejanj in v skladu z ugotovitvami ustrezno vodili nadaljnje postopke".

"Zgodbe, ki so bile izpostavljene, je vsekakor treba vzeti resno in jih morajo raziskati pristojni organi," so v odzivu poudarili v uradu varuha človekovih pravic, kjer, kot pravijo, v okviru državnega preventivnega mehanizma že načrtujejo redni obisk Psihiatrične klinike Ljubljana. Sami sicer opažajo zelo malo prijav glede te klinike.

V zdravniški zbornici so leta 2021 dobili dve pritožbi, a v nobenem primeru niso ugotovili kršitev zakonodaje ali kodeksa zdravniške etike.