Zavarovalnica ima na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobrih 315.000 zavarovancev. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock
Zavarovalnica ima na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobrih 315.000 zavarovancev. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

Osnovna mesečna premija pri zavarovalnici Generali se bo s 1. majem z dosedanjih 34,50 evra zvišala na 44,89 evra. Pri zavarovalnici Generali so ob tem poudarili, da so premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nazadnje povišali 1. novembra 2019, doslej pa je bila najnižja na trgu.

Ob napovedi povišanja za dobrih 10 evrov mesečno so v zavarovalnici Generali v sporočilu za javnost zapisali, da se cene zdravstvenih storitev v Sloveniji zadnja leta povišujejo, in dodali, da smo bili najvišjemu dvigu priča lani, in sicer zaradi visoke inflacije. Posledično so se poviševala doplačila k zdravstvenim storitvam. Poleg tega je bilo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zaradi vpliva zakonodaje na področju skrajševanja čakalnih dob opravljenih 12 odstotkov več zdravstvenih storitev kot v istem obdobju lani, so dodali.

Ob tem pa se, so opozorili, spreminja nabor storitev. Po njihovih navedbah je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) od začetka leta 2020 do 1. februarja letos v nabor vključil več kot 1270 novih storitev in približno 110 storitev, ki se izvajajo pri zdravljenju na daljavo.

Lani je 95 odstotkov zavarovancev zavarovalnice Generali na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uporabljalo zdravstvene storitve. Stroški doplačil pa so se samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zvišali za 27 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani, so poudarili v omenjeni zavarovalnici.

Najvišjo rast stroškov v prvih dveh mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani zaznavajo pri bolnišnični dejavnosti, in sicer za več kot 50 odstotkov. Sledijo storitve specialistične dejavnosti in zdravstva na primarni ravni, katerih stroški so se povišali za več kot 30 odstotkov.

Ob nadaljevanju trendov dvig pričakovan tudi pri drugih zavarovalnicah

Osnovna mesečna premija po trenutnem ceniku pri zavarovalnici Triglav znaša 35,55 evra, pri zavarovalnici Vzajemna pa 35,67 evra.

V Vzajemni so v odgovoru na vprašanje, ali tudi sami načrtujejo dvig, poudarili, da zavarovalnice nimajo vpliva na dejanske stroške za zdravstvene storitve, za katere doplačujejo z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Vsaka odločitev zakonodajalcev o spremembah cen storitev in plač v zdravstvu pa ima neposreden vpliv na stroške zavarovalnic, ki izvajamo dopolnilno zavarovanje," so pojasnili za MMC.

Povečani odhodki iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga upravlja ZZZS, po pojasnilih zavarovalnice Triglav pomenijo tudi povečanje odhodkov iz naslova premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Povečani odhodki iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga upravlja ZZZS, po pojasnilih zavarovalnice Triglav pomenijo tudi povečanje odhodkov iz naslova premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Na te odhodke zdravstvene zavarovalnice nimajo neposrednega vpliva, so pa dolžne zagotavljati nemoteno tekoče izpolnjevanje obveznosti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja," so dodali. Foto: Pixabay

"Če se bo trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval, bo to vplivalo na premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato bo treba natančno spremljati vse dodatne obremenitve, ki se prenašajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. O morebitni spremembi premije bomo zavarovance in javnost pravočasno obvestili," so še sporočili z Vzajemne.

Tudi z zavarovalnice Triglav so sporočili, da zaznavajo nadaljevanje visoke rasti skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema. "Za pokrivanje tovrstnih povečanih odhodkov zadnjega četrtletja 2022 in prvih mesecev letošnjega leta so zavarovalnice v sklopu interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema uporabile presežena sredstva iz naslova premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so nastala v času epidemije, kot posledica omejitvenih ukrepov in zaradi manjšega obsega izvedenih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga sofinancirajo," so pojasnili.

Ob tem na Triglavu dodajajo, da bo po porabi teh rezervnih sredstev in ob nadaljevanju trenda rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu sprememba premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja neizogibna. "O morebitni spremembi premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bomo zavarovance in javnost pravočasno in na primeren način obvestili v skladu z zakonskimi določili," so dodali.

Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Svoboda: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo ukinjeno

V Gibanju Svoboda so spomnili, da so se že v koalicijski pogodbi zavezali celoviti prenovi financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako so januarja na vrhu koalicije vsi koalicijski poslanci podpisali dokument, ki vključuje zavezo o strukturni prenovi in nadgradnji zdravstvenega zavarovanja, kar bo pomenilo ukinitev sedanje oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so zapisali.

Ocenjujejo, da so trenutne podražitve glede na dobičke, ki jih kujejo zavarovalnice, neutemeljene in krivične do zavarovancev ter jim še dodatno otežujejo dostop do zdravstvenih storitev. Zato bo po njihovih navedbah k razpravi o prenovi financiranja zdravstvenega sistema treba pristopiti čim prej. Zavarovalnice pa ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju, ki ne bo še dodatno poglabljalo stisk ljudi.

SD: Podražitve so neupravičene

Socialni demokrati menijo, da so napovedane podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja neupravičene in bodo še bolj omejile dostopnost ljudi do zdravstvenih storitev, kar je nesprejemljivo. "Razumemo jezo ljudi glede na (trenutno) stanje v zdravstvenem sistemu in menimo, da bi bilo prav, da tudi zasebne zdravstvene zavarovalnice nosijo del družbene odgovornosti za delovanje našega zdravstvenega sistema," so zapisali.

Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je po njihovih navedbah nujno, zato v SD-ju pričakujejo, da bo ministrstvo za zdravje pripravilo predloge sprememb financiranja zdravstvenega sistema v obljubljenih časovnih rokih.

Levica: Gre le za ohranjanje rekordnih dobičkov zavarovalnic

Na napovedan dvig premije pri zavarovalnici Generali so se odzvali v koalicijski stranki Levica, kjer menijo "da je trditev privatnih zavarovalnic, da je dvig premije nujen zaradi rasti življenjskih stroškov, zgolj izgovor, namenjen ohranjanju rekordnih ravni dobičkov, ki smo jim priča v zadnjih letih". Kot so opozorili v Levici, zavarovalnice od dopolnilnega zavarovanja namenijo v javno zdravstvo bistveno manjši delež kot ZZZS. "Vse, za kar gre privatnim zavarovalnicam, so večmilijonski dobički, ki poniknejo v žepih lastnikov, čeprav bi morali v javno blagajno," opozarjajo v stranki.

Sorodna novica Golob: Osnovno in dopolnilno zavarovanje bomo združevali v univerzalno

V Levici ob tem opozarjajo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje "kljub zavajajočemu imenu ni stvar izbire", temveč je pogoj za dostop do zdravstvenih storitev. "Poleg tega pa je v nasprotju z obveznim gluho in slepo za socialni položaj ljudi," so dodali v sporočilu za javnost.

Ob rastočih stroških življenja bo napovedano zviševanje cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po opozorilih Levice še dodatno omejilo dostop do zdravstvene oskrbe, saj bo ta zaradi 125 evrov letno višjih stroškov vse težje dosegljiva za revne upokojence, kmete, zaposlene z nizkimi plačami, samozaposlene in prekarce z nizkimi dohodki. "V Levici smo prepričani, da je takšno zdravstveno zavarovanje nepravično, zato je zdaj pravi čas, da ga odpravimo," so pozvali.

NSi želi pojasnila

V opozicijskem NSi-ju pa želijo jasna pojasnila, zakaj se pojavlja dvig premij zavarovanja, hkrati pa pričakujejo tudi optimizacijo stroškov zavarovalnic, so zapisali.

V največji opozicijski stranki SDS se na napovedane podražitve še niso odzvali.

Napovedi podražitev dopolnilnega zavarovanja