Minister za zdravje Janez Poklukar. Foto: BoBo
Minister za zdravje Janez Poklukar. Foto: BoBo

Akcijski načrt nacionalnega programa duševnega zdravja od leta 2018 do 2028, ki bo moral veliko pozornosti nameniti prav duševnemu zdravju otrok in mladostnikov, bo vlada potrdila kmalu po počitnicah, pričakuje minister za zdravje Janez Poklukar, ki predseduje svetu vlade.

Svet je danes sicer ocenil, da se lahko le z zadostno precepljenostjo izognemo negativnim posledicam vnovičnega zapiranja šolskih, socialnovarstvenih in drugih ustanov zaradi epidemije covida-19. Člani sveta so zato pozvali k cepljenju.

Kot so navedli v svetu, je epidemija povečala stiske številnih prebivalcev. Še posebno skrb vzbujajoče je povečanje težav v duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih, ki so zaradi svojih razvojnih značilnosti in potreb med najranljivejšimi. Pričakovati je, da se bodo posledice epidemije in spremljajočih ukrepov kazale še dolgo. Omejevalni ukrepi so pomembno posegli v vključevanje v vrstniške skupine, učenje in igro, ki so najpomembnejši deli njihovega življenja.

Anksiozne motnje, depresija in samomorilnost

Več je otrok in mladostnikov z anksioznimi motnjami, depresivno simptomatiko in samomorilnim vedenjem, z znižano motivacijo za šolsko delo in dejavnosti na splošno, motnjami hranjenja in pretirano rabo zaslonov. Enako problematične so razmere v zdravstvu, kjer obstoječe službe ne zmorejo zadovoljiti vseh potreb po pomoči na področju duševnega zdravja. Porast težav v duševnem zdravju, vzroki za katere so družinsko nasilje, različne zasvojenosti, tesnobnost in stres, pa je navzoč tudi med odraslimi, so zapisali.

Mreža centrov za duševno zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva se bo na podlagi resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja od leta 2018 do 2028 širila in kadrovsko okrepila. Resolucija je trden strateški okvir za ukrepanje na področjih, ki segajo od promocije duševnega zdravja, zgodnje obravnave in zdravljenja duševnih motenj do psihosocialne rehabilitacije, spremljanja, evalvacije in nadzora nad kakovostjo izvajanja zastavljenih dejavnosti.

Člani sveta so soglašali, da je treba delovati predvsem preventivno in krepiti podporna okolja. Prav tako je treba po njihovem mnenju uvajati razvojno-preventivne programe in dejavnosti, ki so dokazano učinkoviti in bodo dostopni vsem mladim in odraslim.

Vlada je svet za duševno zdravje, ki je posvetovalno telo vlade, ustanovila 8. julija. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, nacionalnih strokovnih organov medicinske stroke, področja socialnega varstva in področja izobraževanja. Prav tako so v njem predstavniki izvajalcev, strokovnih združenj in nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja s statusom humanitarne organizacije.