Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko brezplačno naročite na spletni strani ZZZS-ja, a le 30 dni ali manj, preden poteče obstoječa. Foto: BoBo
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko brezplačno naročite na spletni strani ZZZS-ja, a le 30 dni ali manj, preden poteče obstoječa. Foto: BoBo

S tem se lahko izognejo plačilu praviloma visokih stroškov za zdravstvene storitve, ki jih bodo morda potrebovali v tujini, opominjajo na ZZZS-ju. Kot so spomnili, je evropska kartica brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS-ja.

"Ljudem svetujemo, da pogledajo veljavnost stare kartice. Kartice ne vržete stran, ko se vrnete z dopusta, shranite jo, čeprav je brezplačna, prosimo, da jo obdržite. Naročilo nove je namreč mogoče šele 30 dni pred iztekom stare kartice," je na novinarski konferenci poudaril direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS-ju Klemen Ganziti.

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, imajo med začasnim prebivanjem v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic je odvisen od tega, v kateri državi zavarovanec uveljavlja zdravstvene storitve.

V državah EU-ja in Evropskega gospodarskega prostora, Švici in Združenem kraljestvu imajo zavarovanci med začasnim prebivanjem pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev pri zdravnikih in ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zavarovanci storitve uveljavljajo z evropsko kartico.

V državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju, imajo zavarovanci med začasnim bivanjem pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih, ki so del javne, državne mreže. Pri tem morajo poleg evropske kartice priložiti tudi spremni dopis, v Avstraliji pa je treba evropski kartici priložiti tudi potni list. V nekaterih državah se mora zavarovanec pred koriščenjem storitev zglasiti pri uradu zdravstvene zavarovalnice v kraju začasnega bivanja.

Če se odpravljate v državo, ki ni del EU-ja oz. držav, kjer evropska kartica velja, ali v državo, s katero Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju, je priporočljivo skleniti komercialno zdravstveno zavarovanje. Foto: Shutterstock
Če se odpravljate v državo, ki ni del EU-ja oz. držav, kjer evropska kartica velja, ali v državo, s katero Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju, je priporočljivo skleniti komercialno zdravstveno zavarovanje. Foto: Shutterstock

ZZZS priporoča komercialno zavarovanje za države, kjer evropska kartica ne velja

V drugih državah, med njimi so denimo Egipt, Japonska, Kitajska, ZDA in Mehika, pa imajo zavarovanci sicer pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči, a evropska kartica ne velja. Zato na ZZZS-ju svetujejo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

Na ZZZS tudi sicer svetujejo kombinacijo komercialnega zavarovanja in evropske kartice, kjer ta velja. Kot je opozoril Ganziti, komercialna zavarovanja denimo praviloma izključujejo povrnitev stroškov zdravljenja v primeru predhodnih zdravstvenih stanj, evropska kartica pa v primeru nujnih stanj krije tudi te stroške. Prav tako so komercialna zavarovanja omejena po višini in izključujejo določena bolezenska stanja.

Če zavarovanec med začasnim bivanjem v tujini sam plača stroške zdravstvenih storitev, lahko na ZZZS-ju uveljavlja povračilo teh stroškov prek spletnega obrazca. V primeru plačila stroškov zdravstvenih storitev v državah EU-ja, Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, Združenem kraljestvu, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji ali Črni gori ZZZS v upravičenih primerih ob predložitvi zdravstvene dokumentacije povrne stroške v vrednosti, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica.

ZZZS je v letu 2023 izdal 642.738 evropskih kartic. Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do 18. leta, če sami niso zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta.

Ob tem so na ZZZS-ju opozorili, da evropska kartica ne krije stroškov prevoza iz tujine v Slovenijo, stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ali drugih zasebnih ambulantah, ki niso del javne mreže, stroškov participacije oziroma obveznih doplačil, v večini držav pa tudi stroškov prevoza s helikopterjem zaradi poškodbe na smučišču.