Foto:
Foto:
Za varstvo na smrt bolnih ni prispela nobena vloga

nihče prijavil. V društvu hospic pa pojasnjujejo, da bi prijava na razpis pomenila tveganje za njihovo delovanje.

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva za odrasle osebe z napredovano oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja se je končal v sredo.

Predsednica Slovenskega društva hospic Tatjana Fink je sicer že ob objavi razpisa pojasnila, da s tem ne bo rešen težek položaj hiše hospic, saj veljavni nacionalni normativi na področju institucionalnega varstva starejših ne upoštevajo specifike paliativne dejavnosti.

Po posvetovanju s strokovnjaki so se v hospicu odločili, da se na razpis ne bodo prijavili, saj je razpis za opravljanje institucionalnega varstva na smrt bolnih namenjal premalo sredstev, z njimi pa bi glede na koncesijsko pogodbo morali dejavnost opravljati 40 let.

"Zaradi prenizko odmerjenih sredstev za nas to ne bi bilo mogoče," je povedala Finkova in dodala, da bi s koncesijo prejeli le 25,5 odstotka potrebnih sredstev za zdravstveni del oskrbe. "Pogodba bi nas lahko spravila v insolventnost poslovanja," je še opozorila. Razpis pa bi za hospic predstavljal tudi previsok finančni strošek.

Problematiko hospica bi po mnenju Finkove na ministrstvu lahko razrešili s spremembo določenih pravilnikov, med drugim, da bi paliativno oskrbo vključili v pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Razpis za koncesijo pa bi bil po njenih besedah v tem primeru bistveno drugačen in ne bi bil pisan po normativih domov za starejše.

Upravni odbor hospic je tudi sprejel odločitev, da s 1. oktobrom omogočijo brezplačno bivanje in oskrbo v hiši hospic. Finkova je ob tem povedala, da računa na veliko solidarnost ljudi, ki bodo tudi v prihodnje podpirali ta program v okviru svojih zmožnosti. Za hišo hospica je društvo v prvem letošnjem polletju sicer prejelo nekaj več kot 128.000 evrov donacij, stroški poslovanja pa so v istem času znašali 213.000 evrov.

V hospicu računajo tudi na družbeni pritisk, zaradi katerega bodo pristojna ministrstva dojela, da bo treba razpisati koncesijo v skladu z resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Ena izmed možnosti je tudi uveljavitev pogodbe o sodelovanju s Kirurgijo Bitenc. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sicer po besedah Finkove ugotovil, da Kirurgija Bitenc za prejemanje sredstev, s katerimi bi se financirala hiša hospic, ne izpolnjuje pravnih pogojev, vendar pa se v društvu s tem ne strinjajo.

Za varstvo na smrt bolnih ni prispela nobena vloga