Foto: BoBo
Foto: BoBo

Novi predsednik sveta Onkološkega inštituta Ljubljana Aleš Šabeder je svetovalec ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, sicer pa tudi nekdanji minister za zdravje in nekdanji generalni direktor ljubljanskega kliničnega centra. Ob njem je vlada Roberta Goloba v svet imenovala tudi Branka Gabrovca z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Evo Knez iz podjetja Gen-I, Franja Levstika, Petro Mencigar Cvar in Mitjo Podlesnika.

Minister Aleš Šabeder je nekdanji minister za zdravje. Foto: BoBo
Minister Aleš Šabeder je nekdanji minister za zdravje. Foto: BoBo

Generalna direktorica Andreja Uštar in strokovna direktorica Irena Oblak sta novim članom sveta predstavili Onkološki inštitut, njegovo delo ter trenutne in prihodnje izzive. Med drugim sta spomnili tudi na prostorske stiske inštituta.

Spremembe v organizaciji

Člani sveta so se strinjali s spremembami in dopolnitvami pravilnika o notranji organizaciji inštituta. Pravilnik o notranji organizaciji so na Onkološkem inštitutu spremenili na podlagi spremembe statuta – ta namreč ni bil v skladu z zakonodajo – na februarski seji sveta. Potrjene spremembe v prvotni pravilnik posegajo predvsem v delu, kjer so bile spremembe vezane na spremembo statuta.

Med drugim sprememba pravilnika uvaja premik, po katerem bo mesto glavne medicinske sestre umeščeno na mesto pomočnice strokovnega direktorja za zdravstveno nego, in torej ne več generalnega direktorja. Predstavnica zaposlenih za zdravstveno nego je ob tem opozorila na mnenje dela zaposlenih, da s spremembo pravilnika zdravstvena nega postaja podrejeno področje.

Člani sveta so zato predlagali, da inštitut v roku treh mesecev sprejme pravilnik o organizaciji zdravstvene nege, ki bo določil naloge zaposlenih v tem segmentu, vodstvo pa naj določi delovno skupino s predstavniki zdravstvene nege ter pravne in kadrovske službe.

Potrjene spremembe pravilnika o notranji organizaciji med drugim predvidevajo tudi uvedbo pomočnikov generalnega direktorja za ekonomsko in tehnično področje.

Člani sveta so se seznanili še s predlogom pravilnika za izvajanje tržne dejavnosti na Onkološkem inštitutu in ga tudi sprejeli. Pravilnik morajo Onkološki inštitut in drugi javnozdravstveni zavodi pripravljati na podlagi navodil ministrstva za zdravje.

Svetniki so se obenem seznanili s poslovanjem inštituta v prvih petih mesecih letošnjega leta. Kot je pojasnila Uštarjeva, so celotni prihodki v tem obdobju dosegli nekaj več kot 68,8 milijona evrov, presežek prihodkov nad odhodki pa 778.865 evrov.

Jasna Humar v. d. strokovne direktorice šempetrske bolnišnice

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na redni seji sveta zavoda šempetrske bolnišnice so za vršilko dolžnosti strokovne direktorice imenovali Jasno Humar. Podprlo jo je vseh sedem članov, mandat pa bo nastopila 19. julija, ko ta poteče sedanji direktorici Dunji Savnik Winkler. Razpis za novega strokovnega direktorja se lahko pričakuje jeseni ali proti koncu leta.

Specialistka kirurgije Humar, ki je bila prej zaposlena v bolnišnici v Slovenj Gradcu, lani jeseni pa se je za polni delovni čas zaposlila v Šempetru pri Gorici, je po imenovanju dejala, da bo v času njenega mandata njena poglavitna naloga povezovanje ljudi. "Naša bolnišnica je na izjemno visoki ravni, žal pa se marsikdaj med seboj ne znamo povezati in pogovarjati, zato si bom prizadevala za povezovanje ljudi in prikazovanje vsega tega znanja in vedenja na zunaj, v splošno javnost," je dejala.

Bistvenih sprememb in novosti sicer ne načrtuje. Kot prvo prioriteto je izpostavila urgenco. "Urgentna služba je edina, ki jo moramo zagotavljati, ker smo edini, ki lahko to naredimo," je dejala. Kot drugo prioriteto je navedla spremljanje in spopad z epidemijo covida-19 v poletnih in jesenskih mesecih. Prizadevala pa si bo tudi za prijetno okolje za zaposlene. "Pomembno je, da so kadri, ki jih imamo trenutno, zadovoljni in da ljudje prepoznajo bolnišnico kot ustanovo, v kateri lahko uresničujejo svoje strokovne ambicije in se pridružujejo naši ekipi."

Kot je pojasnila predsednica sveta zavoda Metka Jelinčič Maraž, je bila Humarjeva edina kandidatka, ki se je potegovala za položaj. "Veseli me, da prihaja iz druge bolnišnice, ker se je večkrat izpostavljalo, da so tu konfliktni odnosi. Mislim, da bosta Humarjeva, ki je specialistka kirurgije, in aktualni direktor, ki je specialist interne medicine, pravi tandem, ki lahko pogleda malo širše na razvoj bolnišnice kot celote," je povedala.

Direktor Dimitrij Klančič je imenovanje pozdravil in napovedal, da se bosta s Humarjevo o vsem podrobneje pogovorila v prihodnjih dneh. "Pred nami so poletni meseci, in ko načrtujemo, da bi, seveda v nekem manjšem obsegu, tudi v juliju in avgustu izpeljali delo v smislu ne samo nujnih, ampak tudi manj nujnih oz. elektivnih programov, se mi zdi zelo pomembno, da ima bolnišnica s skoraj tisoč zaposlenimi strokovno vodjo," je dejal. Dosedanji strokovni direktorici Dunji Savnik Winkler je hvaležen za preteklo delo in pričakuje, da bo svoje delo nadaljevala v ustanovi.

Kot je navedla Humarjeva, se s sedanjo strokovno direktorico še nista pogovarjali, vendar to pričakuje v prihodnjih dneh. V šempetrski bolnišnici pa je sicer že odprt tudi razpis za pomočnika za ekonomskopravne ali upravne ekonomske zadeve.

Spremenjen zakon o nalezljivih boleznih