Vzgojni zavod Planina je poznan po visoko strokovnem delu, kjer je pozornost posvečena vsakemu posamezniku in sodelovanju s starši v zavodu, s centri za socialno delo, sodišči ter drugimi institucijami, ki so vključene v sistem nameščanja otrok v vzgojne zavode, je poudarila ministrica Makovec Brenčič. Foto: Vzgojni zavod Planina
Vzgojni zavod Planina je poznan po visoko strokovnem delu, kjer je pozornost posvečena vsakemu posamezniku in sodelovanju s starši v zavodu, s centri za socialno delo, sodišči ter drugimi institucijami, ki so vključene v sistem nameščanja otrok v vzgojne zavode, je poudarila ministrica Makovec Brenčič. Foto: Vzgojni zavod Planina

Centri za socialno delo že dlje časa opozarjajo, da za nekatere otroke pri nas ni mest v zavodih ali pa so v zavodih v programih, ki zanje niso ustrezni. Še posebej težavno je namestiti otroke z agresivnim vedenjem in duševnimi boleznimi.

Ministrice za delo, za zdravje in za izobraževanje, Anja Kopač Mrak, Milojka Kolar Celarc in Maja Makovec Brenčič, so v okviru vladnega obiska Na Notranjskem obiskale Vzgojni zavod Planina. V zavodu so samoiniciativno vzpostavili pilotni projekt, v katerem pri obravnavi posameznega otroka ali mladostnika sodelujejo tako pedagoški kot zdravstveni delavci.

Njihov model celostne pedagoško-zdravstvene obravnave otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami ali duševnimi boleznimi s pridruženim neobvladljivim agresivnim vedenjem kaže dobre rezultate. V zavodu trenutno biva 37 otrok, ki jim zagotavljajo celostno obravnavo, v katero so vključeni vzgojni, izobraževalni, zdravstveni in socialni vidik. Da je treba nekaj spremeniti na državni ravni, pa glasno opozarja ravnateljica zavoda Leonida Zalokar.

Več o zavodu in težavah otrok z duševnimi stiskami preberite:
Vzgojni zavod Planina orje ledino pri obravnavi agresivnih otrok

Ministrice so po obisku sklenile, da se bo na ravni vlade oblikovala delovna skupina, v kateri bodo predstavniki različnih ministrstev, poleg naštetih treh še ministrstvi za pravosodje in za notranje zadeve. Oblikovala naj bi mreže izvajalcev storitev za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Težave je treba rešiti čim prej.