Foto: BoBo
Foto: BoBo

Nekaj zamude se je torej že nabralo, potek gradnje je namreč odvisen tudi od preurejanja sosednjih stavb in njihove pripravljenosti za selitve bolnikov v času gradnje.

Zato so se vmes spreminjali tudi gradbeni načrti. Izvajalec je Kolektor Koling, vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 95 milijonov evrov, od tega bo projekt sofinanciran iz nepovratnih evropskih sredstev v vrednosti 70 milijonov evrov. Prve selitve bolnikov trenutno že potekajo.

Prve selitve bolnikov so se začele sredi aprila, in sicer so preselili intenzivno enoto, večina bolnikov je zdaj preseljenih v zgradbo DTS, kjer so bili bolniki v času covida, manjši del bolnikov pa ostaja še v stari zgradbi, po načrtih se bodo selili v stavbo na Vrazov trg, o selitvi pove Mateja Logar z infekcijske klinike.

"Trenutno smo prestavili del enega odraslega oddelka v pritličje, kjer smo imeli predhodno dnevni hospital in nekaj časa intenzivno enoto. Tukaj se bodo tako začela dela na gastroenterološki kliniki, ki mora tudi izprazniti del prostorov, kamor se bo potem selila infekcijska klinika s svojo urgentno ambulanto."

Izvajajo nekakšen tetris premikov med lokacijami, ilustrira dogajanje. Delujoči ostajajo vsi trije oddelki za odrasle, sprejemna ambulanta in intenzivne enote.

"Z majem naj bi računali potem tudi na selitev na Vrazov trg, kjer se dokončujejo dela. Tukaj je še več neznank. Urgentna ambulanta bo delovala na drugi lokaciji, najverjetneje v nekdanjem ZVD-ju (Zavod za varstvo pri delu). Tukaj moramo še nekaj stvari pripraviti, preden bo mogoča selitev."

In kaj se bo dogajalo s staro stavbo infekcijske klinike?

"Pravzaprav ta del stavbe ostane. So nekatere spremembe zaradi samih dostopov na gastroenterološko kliniko in ruši se zgradba, v kateri je bil laboratorij," še pojasnjuje Mateja Logar.

V ceni 95 milijonov evrov so vključena gradbena, obrtniška dela, dobava in montaža medicinske in tehnološke opreme in zunanja ureditev. Zamude ne sme več biti, saj so v igri nepovratna sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 70 milijonov evrov.

Selitev v nove prostore je predvidena v letih 2026, 2027.