Splošna bolnišnica Franca Derganca. Foto: Radio Koper/Karin Zorn
Splošna bolnišnica Franca Derganca. Foto: Radio Koper/Karin Zorn

"Ta trenutek predvsem razmišljamo, kako naprej. Danes je ožje vodstvo skupaj s predstojnikom kirurške službe iskalo in še išče rešitve za naprej. Razpisi bodo objavljeni, pogovori s kirurgi bodo sledili v prihodnjih dneh, do zdaj še ni bilo časa za to," je povedal direktor Splošne bolnišnice Nova Gorica Danijel Klančič. "Odpovedi, ki so se zgodile brez opozorila, vsekakor jemljem kot resno dejanje."

Dva kirurga sta z abdominalne kirurgije, trije pa s travmatologije.

Sorodna novica Pet kirurgov odhaja iz šempetrske bolnišnice. Odziv na razmejitev javnega in zasebnega zdravstva?

Kmalu nove odpovedi?

Odpovedi so velik udarec šempetrski kirurgiji, je dejal Klančič, vpliv na bolnike pa bodo skušali omejiti. Po njegovih besedah so se vse odpovedi zgodile brez pojasnila. Odpovedni rok je dva meseca, v kratkem bosta specialistični izpit naredila dva nova kirurga, obenem potekajo pogovori s sosednjimi bolnišnicami. Slovensko zdravstvo je v turbulentnem času in v prihodnjih dneh se utegnejo zgoditi še kakšne odpovedi, je poudaril Klančič.

"Za delovanje kirurškega oddelka ta dogodek pomeni pretres," je dejal predstojnik kirurškega oddelka Gabrijel Fišer. Natančnih rešitev trenutno ni mogoče podati, prav tako je v tem trenutku težko reči, koliko, če sploh, bo odpovedi operacij, saj delo kirurgov vsaj v tem trenutku zagotavlja odpovedni rok in trenutno vsi opravljajo svoje delo. Kljub zadnjim dogodkom in zdravniški stavki v bolnišnici se ne pojavljajo večje zamude na račun stavke, je povedal Fišer.

Sorodna novica Zakon o zdravstveni dejavnosti bo ločil javno in zasebno zdravstvo

Po njegovih besedah je čisto mogoče, da bodo v bolnišnici nekdanji zaposleni delali kot pogodbeni sodelavci, kakor se to dogaja na radiologiji. Po njegovem mnenju je sicer za razvoj bolnišnice in sledenje strategiji potreben stalen kader, zato je v tem trenutku ob takih dejanjih zaskrbljen predvsem za prihodnost bolnišnice, za sledenje delu z novimi aparaturami in postopki, bolj kot za neposredno zdravstveno oskrbo, ki se lahko zagotavlja tudi s pogodbenimi sodelavci.

"Zato se mi zdi smiselno, da je v vsaki ekipi znotraj vsake stroke nekaj zdravnikov, ki peljejo zadevo naprej, ne zgolj v smislu opravljanja storitev, ampak razvoja bolnišnice," je sklenil Klančič. Ni pa želel komentirati, ali je pri odpovedih šlo za odgovor na predlagano novelo zakona, ki bi strožje razdelila javno in zasebno zdravstvo.

Po odpovedi kirurgov v šempetrski bolnišnici