Foto: Reuters
Foto: Reuters

V sindikatu Morsa opozarjajo, da je ob dnevnih odhodih pripadnikov iz Slovenske vojske (SV) njena številčnost vse manjša, število nalog, ki se nalagajo vojakom, pa se povečuje, kar že vodi v izgorelost. Na podlagi informacij, ki jih dobivajo od članstva, v sindikatu napovedujejo, da bodo pripadniki SV zaradi preobremenjenosti odhajali na bolniški dopust in se v še večji meri kot do sedaj odločali za odpovedi.

Sorodna novica Slovenija na repu lestvice obrambnih izdatkov članic Nata

Od začetka leta manj prejemnikov dodatka
Kot so zapisali v sindikatu, jih njihovi člani opozarjajo, da jih nadrejeni prekomerno angažirajo. Ob tem pa so jih pripadniki SV, ki opravljajo naloge pomoči pri varovanju državne meje in sodelujejo na vajah, opozorili, da so jim na podlagi ukaza načelnice generalštaba Alenke Ermenc s 26. februarjem prenehali izplačevati povečan obseg dela in obremenitev na podlagi 59. člena zakon o službi v Slovenski vojski.

Sindikat ministrstva za obrambo zato zdaj predsednika vlade javno poziva, da stori vse, kar je v njegovi moči, da se pripadnike Slovenske vojske za opravljanje nalog, ki izhajajo iz naslova povečanega obsega dela zaradi preobremenitve, "v prvi vrsti pošteno plača, kot se to že izvaja na ministrstvu za notranje zadeve".

Zaradi kadrovske podhranjenosti je prejšnji načelnik Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder sredi lanskega leta zaukazal, da vojaki dobivajo 19-odstotni dodatek za povečan obseg dela in delovnih obremenitev. Po priporočilu notranje revizijske službe se je novembra lani število prejemnikov dodatka zmanjšalo na približno 5.000 od 6.700 zaposlenih, z ukazom nove načelnice Ermenčeve pa se je seznam upravičencev do dodatka še bistveno skrajšal. Kot so pojasnili v začetku januarja, se je stanje vrnilo na tisto pred julijem 2018, ko je začel veljati Gederjev ukaz.

Sorodna novica Do dodatka za povečan obseg dela po novem ukazu upravičenih le še 1.300 vojakov

Ministrstvo pripravlja reorganizacijo
So pa na ministrstvu za obrambo pojasnili, da pripravljajo predlog sklepa, s katerim bi vlada natančneje določila izvajanje 59. člena zakona o službi v SV. Ta pa bo upošteval kadrovsko popolnjenost SV. Predlog sklepa bo vlada obravnavala na eni prihodnjih sej, z njim pa naj bi zajeli vse tiste pripadnike, ki opravljajo dodatne naloge, kamor sodi tudi podpora drugim državnim organom.

Ob tem so na ministrstvu navedli, da je s ciljem izboljšanja statusa in položaja pripadnikov Slovenske vojske minister za obrambo imenoval posebno delovno skupino, ki pripravlja konkretne ukrepe za kratkoročno izboljšanje stanja na področju popolnjevanja kadrov, hkrati pa tudi dolgoročno ureditev položaja pripadnikov SV.

Letos se je v SV zaposlilo 20 vojakov, iz nje jih je odšlo 42. Lani je bilo 94 zaposlitev vojakov, Slovensko vojsko pa je zapustilo 169 vojakov. Tudi leto pred tem je bilo zaposlitev precej manj od odhodov, in sicer 106, medtem ko sta vojsko zapustila 202 vojaka.