Ključne organizacije na področju zdravstvene nege med drugim opozarjajo, da so medicinske sestre preobremenjene. Foto: Reuters
Ključne organizacije na področju zdravstvene nege med drugim opozarjajo, da so medicinske sestre preobremenjene. Foto: Reuters

Predsednica sindikata Slavica Mencingar je poudarila, da so po dveh dopisih, v katerih so opozorili na najbolj pereče težave zaposlenih v zdravstveni negi, in prošnji za srečanje od ministrstva prejeli zgolj pojasnilo, da jih bo Fakin sprejel takoj, ko bo sestavljena ekipa ministrstva. Ker srečanja še vedno ni bilo, so se po njenih besedah odločili za zaostritev zahtev.

Ključne organizacije na področju zdravstvene nege, med njimi tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi, so že večkrat zahtevale takojšnje reševanje razmer, ki vladajo na njihovem področju. Zapirajo se bolnišnični oddelki, medicinske sestre so preobremenjene, zbolevajo, odhajajo na delo v tujino in zapuščajo svoj poklic, so opozorili in dodali, da se zadeve vlečejo že predolgo.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) ter štirje sindikati so zato podpisali zavezo o skupnem prizadevanju za reševanje razmer ter oblikovali zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege v korist bolnikov in zaposlenih.

Kot so že pred časom poudarili, je nujen sprejem kompetenc in poklicnih aktivnosti, saj so te temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov. Njihovo sprejetje in zaposlitev dodatnega kadra v zdravstveni negi, tako v zdravstvu kot v socialnem varstvu, bi po njihovem mnenju pomembno izboljšalo razmere.

Vlado Marjana Šarca so zato pozvali, naj se vsi ključni deležniki na področju zdravstvenega sistema sestanejo in skupaj poiščejo rešitve, ki bodo celotnemu zdravstvenemu timu omogočile boljše pogoje dela, ki bodo v korist tako bolnikov kot izvajalcev.