Ustanovljena krizna skupina za pomoč izvajalcem zdravstvene in babiške nege. Foto: BoBo
Ustanovljena krizna skupina za pomoč izvajalcem zdravstvene in babiške nege. Foto: BoBo

"Glede na razmere s terena, o katerih smo obveščeni od izvajalcev, ter na pogosta vprašanja, ki jih prejemamo, smo se odločili za ustanovitev krizne skupine, ki bo vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege na voljo za mnenja tako s strokovnega področja kot delovnopravne zakonodaje in pravic, ki iz nje izhajajo," je povedala predsednica Zbornice - Zveze Monika Ažman.

V krizno skupino je poleg Zbornice - Zveze vključen tudi razširjeni strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege pri ministrstvu za zdravje.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar je opozorila, da v prvih vrstah v boju proti epidemiji ni le ena poklicna skupina v zdravstvu – zdravniki –, temveč tudi celotne zdravstvene ekipe, katere pomemben del so medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege, farmacevtski in laboratorijski delavci, strežnice, bolničarji, zdravstveni administratorji, podporno osebje, tehnični delavci in vsi drugi, ki skrbijo, da se sistem ne podre.

Poziv pristojnih organov

Vse pristojne organe zato omenjene zveze in sindikati pozivajo k izpolnjevanju pogojev za varno ter kakovostno izvajanje strokovnega dela, pa tudi k spoštovanju delovnopravne zakonodaje.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je dodala, da morajo najprej poskrbeti za delavce, ki tvegajo svoje zdravje in življenje, pa tudi zdravje in življenje svojih najožjih družinskih članov.

"Z vidika posledic koronavirusa zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva delajo z najranljivejšo skupino. Zaščita zaposlenih v 'prvi bojni liniji' je v skupnem interesu vseh – stroke, sindikatov in celotne javnosti," je še dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.