Kot ugotavljata Drglinova in Mihevc Ponikvarjeva, se je v Sloveniji na splošno povečal delež mladostnikov (do 19 let), ki uporabljajo kontracepcijo, porasla je tudi uporaba zanesljivih metod. Največji porast je bil zaznan pri uporabi kontracepcijskih tablet, ki se je pri mladostnicah v zadnjih 15 letih povečala za trikrat. Foto: BoBo
Kot ugotavljata Drglinova in Mihevc Ponikvarjeva, se je v Sloveniji na splošno povečal delež mladostnikov (do 19 let), ki uporabljajo kontracepcijo, porasla je tudi uporaba zanesljivih metod. Največji porast je bil zaznan pri uporabi kontracepcijskih tablet, ki se je pri mladostnicah v zadnjih 15 letih povečala za trikrat. Foto: BoBo

"Mladostniki prej začenjajo spolno življenje"
Mladostniki danes vstopajo v partnerske zveze v povprečju mlajši kot pred desetletjem in tudi prej kot nekoč začenjajo spolno življenje, je dejala Zalka Drglin z IVZ-ja. O tem, da so že imeli spolne odnose, je v raziskavi dejalo dobrih 28 odstotkov slovenskih petnajstletnikov, več fantov (32 odstotkov) kot deklet (25 odstotkov).

Raziskavo HBSC (Health Behaviour in School Aged Children oz. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju), ki poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, v Sloveniji izvaja Inštitut za varovanje zdravja, financira pa jo ministrstvo za zdravje. Narejena je na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let. Na vprašanja o spolnem vedenju so odgovarjali samo 15-letniki.

Spolne odnose je že imelo 15 odstotkov gimnazijcev, 34 odstotkov tistih, ki obiskujejo srednje tehnične šole, in 48 odstotkov 15-letnikov, ki hodijo na poklicne šole.

"90 odstotkov jih je uporabilo zanesljivo kontracepcijo"
Po ugotovitvah strokovnjakov je zgodnejša spolna dejavnost povezana z bolj tveganim spolnim vedenjem ter s tem z večjim tveganjem za mladostniško nosečnost in spolno prenosljive okužbe. Raziskava je pokazala, da so večinoma 15-letniki 85 odstotkov), ki so že imeli spolne odnose, sami ali pa njihov partner/ica pri zadnjem spolnem odnosu uporabili vsaj eno izmed metod preprečevanja nosečnosti. 15 odstotkov mladostnikov ob spolnem odnosu ni uporabilo zaščite.

90 odstotkov tistih mladostnikov, ki so dejali, da so uporabili zaščito pred nosečnostjo, je uporabilo eno izmed zanesljivih metod, kamor se uvrščajo kontracepcijske tablete, kondom ali kombinacija katere koli od teh dveh zaščit z drugimi metodami, je povedala Barbara Mihevc Ponikvar z IVZ-ja. Drugi vprašani so uporabili manj zanesljive metode, in sicer največkrat prekinjen spolni odnos.

Delež mladostnikov, ki so pri zadnjem spolnem odnosu uporabili eno izmed zanesljivih metod preprečevanja nosečnosti, se je značilno razlikoval glede na socialno-ekonomski položaj družine - najvišji je bil pri tistih iz družin z visokim socioekonomskim položajem (85,7 odstotka), najnižji pa pri mladostnikih iz družin z nizkim (61,5 odstotka).

"Upadlo je število splavov"
Zaradi povečane uporabe kontracepcije je v Sloveniji vse manj mladostniških nosečnosti. Kot ugotavljata Drglinova in Mihevc Ponikvarjeva, se je v Sloveniji na splošno povečal delež mladostnikov (do 19 let), ki uporabljajo kontracepcijo, porasla je tudi uporaba zanesljivih metod. Največji porast je bil zaznan pri uporabi kontracepcijskih tablet, ki se je pri mladostnicah v zadnjih 15 letih povečala za trikrat.

V začetku 80. let se je rodilo več kot 35 otrok na 1.000 mladostnic, v zadnjih letih pa zaznavajo od pet do šest otrok na 1.000 mladostnic. Mladostnice tako predstavljajo manj kot dva odstotka porodnic, kar Slovenijo trenutno uvršča med države z najnižjimi stopnjami rodnosti mladostnic v Evropi. V istem časovnem obdobju je pomembno upadlo tudi število dovoljenih splavov mladostnic.