Društvo Srebrna nit je predstavilo zakon o evtanaziji. Foto: Reuters
Društvo Srebrna nit je predstavilo zakon o evtanaziji. Foto: Reuters

Predstavnik Srebrne niti Andrej Pleterski je v izjavi za javnost povedal, da je osnovno sporočilo omenjenega zakona, da se nikomur ni treba več bati, da bi se mu zgodila trpeča smrt. Dejal je, da bi umirajoči imel možnost končati življenje na način, ki ga bo določil sam, in v trenutku, ki si ga bo sam izbral. Filozof Igor Pribac je pojasnil, da so pri pripravi omenjenega zakona izhajali iz tega, da so ljudje, ko umirajo, še sposobni sami vnesti v svoje telo učinkovino, ki bo povzročila njihovo smrt. Zanj bi bilo nemoralno, če bi to prelagali na drugo osebo. Po besedah Pribca zakon omogoča pomoč pri samomoru in evtanazijo.

Dodal je še, da pred vložitvijo zakona v parlamentarni postopek ne bodo iskali politične podpore nobene politične stranke, ampak bodo poskusili zbrati 5000 podpisov državljanov.

Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je pripravila skupina strokovnjakov. Predlog zakona se tako opira na temeljna načela podobnih ureditev, ki pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že zakonsko urejajo. Predlog uveljavlja samostojno, avtonomno odločitev dobro informirane trpeče osebe, da zaprosi za pomoč pri končanju njenega življenja.

Biserka Marolt Meden, Srebrna nit. Foto: BoBo
Biserka Marolt Meden, Srebrna nit. Foto: BoBo

Postopek odobri več strokovnjakov

Od te odločitve lahko kadar koli odstopi. V postopku uveljavljanja pravice so ji predstavljene vse mogoče medicinske alternative, o odobritvi prošnje pa odloča več za to usposobljenih strokovnjakov. Trpljenje posameznika je opredeljeno subjektivno in nima zunanjih količinskih meril ter je podvrženo zgolj strokovni zdravniški presoji. Predvideni sodelujoči zdravniki in drugi zdravstveni delavci lahko uveljavljajo ugovor vesti in se izvzamejo iz postopka.

Predstavljeni zakonski predlog vsebuje nekatere rešitve, ki se pomembno razlikujejo od uzakonjenih rešitev v drugih državah. V predlogu društva Srebrna nit odobritev prošnje ni predmet široke diskrecijske pravice odločevalcev, ampak gre za uveljavitev človekove pravice bolnika – njegove zasebne, intimne odločitve, s katero uresničuje svojo pravico do odločanja v lastnih zadevah.

Teža odločitve je na bolniku

To pomeni, da je teža odločitve na bolniku in ne na zdravniku, saj ta strokovno oceno poda šele po tem, ko je bolnik sprožil postopek pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poleg tega ima bolnik tudi pravico do pravnega varstva, če njegovi prošnji ni ugodeno. Velik poudarek je na nadzoru nad celotnim postopkom. Ne gre samo za obveznost priprave poročila po končanju postopka, ampak posebna komisija v okviru ministrstva za zdravje ves čas postopka bedi, da ta poteka varno, brez vsakršne prisile in brez zlorab. Tako se nikomur ne more zgoditi, da bi ga usmrtili proti njegovi volji.

Predlog zakona omogoča le pomoč pri samousmrtitvi, usmrtitev, ki jo z aktivnim ravnanjem povzroči druga oseba (evtanazija), pa je mogoča samo izjemoma, tedaj, kadar bolnik, ki je uveljavil zakonsko pravico, iz objektivnih razlogov ni zmožen samostojne izvedbe samousmrtitve.

Zakon tako vsakomur omogoča varen in dostojanstven konec življenja v krogu najbližjih, na kraju in v času, ki si ga izbere bolnik.