Pri stanovalcih domov starejših občanov, ki so dalj časa brez dostopa do družinskega zdravnika, se lahko kronične zdravstvene težave hitro poslabšajo. Foto: Pixabay
Pri stanovalcih domov starejših občanov, ki so dalj časa brez dostopa do družinskega zdravnika, se lahko kronične zdravstvene težave hitro poslabšajo. Foto: Pixabay

Domovi za starejše se po navedbah Skupnosti socialnih zavodov Slovenije s pomanjkanjem družinskih zdravnikov sicer spopadajo že več let, a v zadnjem obdobju se je stanje marsikje tako zaostrilo, da že lahko ogroža kakovost zdravstvene oskrbe in tudi zdravje stanovalcev. "Vse pogosteje namreč prejemamo obvestila članov, da so zdravstveni domovi zaradi kadrovskih težav še dodatno zmanjšali prisotnost zdravnika v domu ali zavrnili izvajanje programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, čeprav jih k temu zavezujeta tako zakon kot tudi splošni dogovor," besede sekretarja skupnosti socialnih zavodov Denisa Sahernika povzema sporočilo za javnost.

Kot opozarja Sahernik, zaradi premajhne navzočnosti družinskih zdravnikov stanovalci ob prihodu v dom marsikje niso več takoj zdravniško pregledani, ampak se prvi pregled opravi z zamudo. Zamujajo tudi drugi zdravniški pregledi ter predpisovanje receptov in napotnic. "Zaposleni so se zato pri skrbi za stanovalce vse pogosteje prisiljeni obračati na urgentne službe, kar pa seveda ne more nadomestiti dela družinskih zdravnikov, ki jih stanovalci, ki se za bivanje v domu pogosto odločijo predvsem zaradi zdravstvenih težav, nujno potrebujejo," opozarjajo v skupnosti.

Pri stanovalcih, ki so dalj časa brez dostopa do družinskega zdravnika, se lahko namreč kronične zdravstvene težave hitro poslabšajo. "In navsezadnje so v stiski tudi svojci, ki se vse težje posvetujejo z domskim zdravnikom ali pridobijo celovite informacije o zdravstvenem stanju svojih bližnjih," so dodali. Ob tem Sahernik v sporočilu za javnost dodaja, da bi morala biti skrb za pravočasno in kakovostno zdravstveno obravnavo ranljivih starejših prednostna naloga. V skupnosti zato pozivajo ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da ukrepata in nemudoma pristopita k reševanju problematike.

ZZZS: Noben oskrbovanec ni brez zdravnika

V ZZZS-ju so pojasnili, da pogodbo o izvajanju storitev zdravstvene nege z DSO-ji sklenejo, ko ima DSO zagotovljeno izvajanje programa družinskega zdravnika. "Pomanjkanje družinskih zdravnikov posledično pomeni tudi težave pri zagotavljanju programa v DSO-ju, ki pa jih sproti rešujejo tako, da so oskrbovancem zagotovljene ustrezne storitve in posledično noben oskrbovanec ni brez zdravnika," so sporočili.

Če pa družinski zdravnik ne zagotavlja programa, lahko socialnovarstveni zavod ZZZS-ju predlaga sklenitev pogodbe z drugim izvajalcem osnovnega zdravstvenega varstva v okviru mreže javne zdravstvene službe. Družinski zdravnik je zagotavljanje programa odgovoren ZZZS-ju, v primeru kršitev pa ZZZS zdravniku zaračuna pogodbeno kazen.

Ob ustanovitvi novega socialnovarstvenega zavoda na določenem območju ali ob širitvi obstoječih zmogljivosti pa se zdravniku dodeli dodaten obseg programa oziroma tima splošne ambulante, so še pojasnili v ZZZS-ju.