Nekdanji direktorici NLZOH-ja Tjaši Žohar Čretnik bi se mandat iztekel 24. julija. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Nekdanji direktorici NLZOH-ja Tjaši Žohar Čretnik bi se mandat iztekel 24. julija. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Na seji je bilo prisotnih šest od sedmih članov sveta NLZOH-ja, za Emila Žerjala so glasovali štirje člani, za Vesno Viher Hrženjakovo pa pet članov.

Na vprašanje, kdaj bo objavljen razpis za imenovanje direktorjev s polnimi pooblastili, je predsednik sveta Luka Kajtna pojasnil, da rok za objavo še ni določen, objava razpisa za imenovanje obeh pa je predvidena v jesenskem času.

Ker bi se nekdanji direktorici NLZOH-ja Tjaši Žohar Čretnik mandat iztekel 24. julija, so na NLZOH-ju razpis za novega direktorja objavili 11. aprila.

Na njem je bila edina kandidatka Tjaša Žohar Čretnik, a so zaradi neodločenega glasovanja svetnikov na seji 11. maja razpis ponovili.

Nov razpis so v uradnem listu objavili 20. maja, na razpis je prišla ena prijava.

Razveljavitev razpisa

V vmesnem času je vlada Roberta Goloba v svetu zamenjala svoje predstavnike. Svetniki NLZOH-ja so nato na seji 19. junija na predlog Kajtne izglasovali razveljavitev razpisa za direktorja NLZOH-ja.

Kajtna je razveljavitev razpisa takrat utemeljil s prehodom na dvotirno vodenje NLZOH-ja, zaradi katerega razpis ni bil več ustrezen.

Na torkovi seji so sicer obravnavali tudi oceno vodstva glede trenutnega finančnega stanja zavoda in vlogo za izdajo soglasja javnemu uslužbencu za uvrstitev v plačni razred, ki je višji od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva.