Ob svetovnem dnevu babiške nege v središču pozornosti spoštovanje pravic žensk. Foto: BoBo
Ob svetovnem dnevu babiške nege v središču pozornosti spoštovanje pravic žensk. Foto: BoBo

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ‒ Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije so že ob lanskem mednarodnem dnevu babic poudarili, da babice niso pomembne le pri zagotavljanju varne nosečnosti in poroda, temveč poskrbijo "tudi za spoštljivo, ustrezno in kakovostno obravnavo v času prehoda v materinstvo".

Dekleta imajo pravico do spolnega in reproduktivnega zdravja in ustreznih storitev kjer koli na svetu. Ženske imajo svobodo in izbiro glede tega, kaj se zgodi z njihovim telesom. Vsaka ženska ima pravico biti brez kakršne koli oblike diskriminacije, pravico do zasebnosti, pravico do najnovejših zdravstvenih informacij in pravico do izbire o svoji oskrbi med porodom. Babice imajo pravico zagotavljati oskrbo v skladu s svojimi kompetencami, ženske pa imajo pravico dostopa do izobraženih in kompetentnih babic. Vsaka ženska ima pravico izbrati kraj, kjer bo rodila.

Zbornica babiške nege

Kot so navedli, so babice najboljša možna izbira za skrb in obravnavo žensk med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem, za otroke in celotno družino. "Ženske in njihovi otroci, ki prejmejo kakovostno obravnavo babic, predstavljajo temelj zdrave družbe. To se kaže še dolgo zunaj obporodnega obdobja," so zapisali.

V današnjem sporočilu za javnost so v Zbornici ‒ Zvezi opozorili, da je babištvo danes na pomembnem prelomu, saj tradicionalne vloge babic ne ustrezajo zahtevam sodobnega časa, in je treba pripraviti novo vizijo in strategijo razvoja babištva v Sloveniji. Ob tem so kot enega od pomembnejših ciljev babiške vizije navedli, da bi imela vsaka ženska dostop do kontinuirane babiške obravnave med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju.

Varno okolje za delo

V Zbornici ‒ Zvezi so ob mednarodnem dnevu babic in letošnjem geslu, ki navaja babice kot zagovornice pravic žensk, poudarili tudi, da babice pri svojem delu vsak dan podpirajo in varujejo pravice žensk, za kar potrebujejo varno okolje za delo.

"Dekleta imajo pravico do spolnega in reproduktivnega zdravja in ustreznih storitev kjer koli na svetu. Ženske imajo svobodo in izbiro glede tega, kaj se zgodi z njihovim telesom. Vsaka ženska ima pravico biti brez kakršne koli oblike diskriminacije, pravico do zasebnosti, pravico do najnovejših zdravstvenih informacij in pravico do izbire o svoji oskrbi med porodom. Babice imajo pravico zagotavljati oskrbo v skladu s svojimi kompetencami, ženske pa imajo pravico dostopa do izobraženih in kompetentnih babic. Vsaka ženska ima pravico izbrati kraj, kjer bo rodila," so zapisali.

Ideja o praznovanju mednarodnega dneva babic se je na pobudo različnih babiških združenj, vključenih v Mednarodno zvezo babic, rodila v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, uradno pa mednarodni dan babic praznujejo od leta 1992.

Ideja o praznovanju mednarodnega dneva babic se je porodila v poznih 80. letih, uradno pa se mednarodni dan babic praznuje od leta 1992. Foto: AP
Ideja o praznovanju mednarodnega dneva babic se je porodila v poznih 80. letih, uradno pa se mednarodni dan babic praznuje od leta 1992. Foto: AP

Tradicionalni babiški tek po Ljubljani

V Sloveniji trenutno deluje nekaj več kot 850 babic in babičarjev. Ob njihovem dnevu študenti babištva na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani že tradicionalno prirejajo različne dejavnosti. Kot so sporočili iz Zbornice ‒ Zveze, bosta v torek v središču Ljubljane kar dve prireditvi. Na Prešernovem trgu bo na izobraževalnih stojnicah med 10. in 18. uro mogoče dobiti informacije o babiškem delovanju in poklicu diplomirane babice. Ob 17. uri pa bodo pripravili tudi tradicionalni babiški tek po ulicah središča Ljubljane.

Mednarodni dan babic bodo letos ponovno zaznamovali tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto. V ta namen bodo v ponedeljek od 9. ure naprej odprta vrata porodnega bloka. Znotraj vodenih ogledov bo mogoče videti in izvedeti vse o babištvu in rojevanju danes, pa tudi o tem, kaj novega babiška stroka v novomeški splošni bolnišnici pripravlja v prihodnje. Mogoč bo tudi vpogled v zgodovino babiškega delovanja.

Ob svetovnem dnevu babiške nege