Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Večino okoljskih stroškov nosijo države z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer se voda in kmetijska zemljišča uporabljajo za gojenje tobačnih rastlin namesto za pridelavo hrane, je ob svetovnem dnevu tobaka opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Ogljični odtis industrije, ki nastaja pri proizvodnji, predelavi in prevozu tobaka, je enak petini ogljikovega dioksida, ki ga vsako leto proizvede komercialna letalska industrija, opozarja WHO.

"Tobačni izdelki so najbolj onesnaženi predmeti na svetu, saj vsebujejo več kot 7000 strupenih kemikalij, ki se ob zavrženju prelivajo v okolje," je dejal direktor za promocijo zdravja pri WHO Ruediger Krech in dodal, da približno 4,5 bilijona cigaretnih filtrov vsako leto onesnaži oceane, reke, mestne pločnike, parke, tla in plaže.

Agencija je vlade pozvala, naj tobačni industriji preprečijo, da bi zastrupljala ljudi in planet. K onesnaževanju s plastiko prispevajo tudi izdelki, kot so cigarete, brezdimni tobačni izdelki in e-cigarete. Cigaretni filtri, ki nimajo dokazanih koristi za zdravje, vsebujejo mikroplastiko in predstavljajo drugo največjo obliko onesnaževanja s plastiko na svetu.

WHO je zakonodajalce pozvala, naj cigaretne filtre obravnavajo enako kot katero koli drugo plastiko za enkratno uporabo in razmislijo o njihovi prepovedi. Države prav tako pozivajo, naj pomagajo pridelovalcem tobaka pri prehodu na trajnostne pridelke, uvedejo višje davke na tobak in ponudijo podporne storitve za pomoč ljudem pri opuščanju kajenja.

Svetovni dan brez tobaka