Sporazum med drugim daje zeleno luč za začetek uvajanja posebnega vladnega programa za skrajševanje čakalnih vrst. Foto: BoBo
Sporazum med drugim daje zeleno luč za začetek uvajanja posebnega vladnega programa za skrajševanje čakalnih vrst. Foto: BoBo
Bolnišnična postelja
Aneksi naj bi bili prelomni. Kuštrin je dejal, da so do zdaj delo zdravnikov narekovali delodajalci, zaradi česar so obremenitve ponekod privedle do delovnih razmer, ki niso bile varne ne za zdravnika ne za bolnika. Foto: BoBo

Ministrica in predsednik Fidesa sta podpisala tudi aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike, ki so ga podpisali tudi v sindikatu družinskih zdravnikov Praktikum in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Drugi sindikati s področja zdravstva se pozivu k podpisu niso odzvali. Do podpisa aneksov so bili upravičeni še Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva, Sindikati v zdravstvu Slovenije v okviru Pergama in Sindikat zobozdravnikov DENS, a k podpisu aneksov niso pristopili.

Prvi aneks uvaja standarde in normative dela zdravnikov, drugi aneks k tarifnemu delu kolektivne pogodbe pa spreminja vrednotenje delovnih mest specializantov, izenačuje vrednotenje delovnega mesta vseh specialistov ne glede na dolžino trajanja specializacije in spreminja vrednotenje delovnega mesta zobozdravnik oziroma zdravnik brez specializacije z licenco. Aneks ob tem opredeljuje tudi dve novi delovni mesti.

Gre za boljše vrednotenje zdravniškega poklica v okviru sistema plač v javnem sektorju, kar bi po ocenah ministrstva za zdravje na letni ravni zdravstveno blagajno lahko stalo največ 13,9 milijona evrov, če bi vsi zdravniki izpolnjevali pogoje za napredovanje na višje delovno mesto.

Kmalu začetek programa za skrajševanje čakalnih vrst
Sporazum daje hkrati zeleno luč za začetek uvajanja posebnega enoletnega vladnega programa za skrajševanje čakalnih vrst. Prvega aprila bo tako stekel program skrajševanja čakalnih vrst, za katerega vlada namenja 36 milijonov evrov iz proračunske rezerve. Vsi, ki bodo v njem sodelovali, bodo nagrajevani za povečan obseg dela, pa tudi za večjo kakovost in varnost obravnave bolnikov, je še poročal Radio Slovenija.

"Verjamem, da bomo vsi skupaj lahko dokazali, da je to model dobre prakse načina nagrajevanja. Od tega bodo imeli koristi tudi bolniki, saj se uvajajo elementi kakovosti," je dejala ministrica. Poleg tega bo letos namenjenih 25 milijonov evrov za dodatne storitve, s katerimi želijo skrajšati čakalne dobe na najbolj perečih področjih.

Ministrica, predsednik Fidesa in predsednik Praktikuma Igor Muževič so anekse označili za prelomen, zgodovinski dogodek. Kuštrin je dejal, da so do zdaj namreč delo zdravnikov narekovali delodajalci, zaradi česar so obremenitve ponekod privedle do delovnih razmer, ki niso bile varne ne za zdravnika ne za bolnika.

Tudi Muževič je pozdravil uveljavitev standardov in normativov. "S tem bodo delodajalci prvič dejansko stimulirani in prisiljeni čim bolj aktivno iskati dodatne kadre, da bodo imeli bolniki končno dovolj časa za obravnavo pri svojem zdravniku. To bo privedlo do bistveno bolj poglobljene obravnave, manj nepotrebnih hospitalizacij in napotovanja na sekundarno zdravstveno raven ter izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva," je dejal.

Generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dragica Kekec je izrazila pričakovanje, da bodo tudi druge poklicne skupine v zdravstvu dosegle podobne uspehe in da bodo standardi in normativi sprejeti tudi zanje.

Spor zaradi Fidesovega predloga
Pred podpisom dokumentov je izbruhnil spor med Kuštrinom in Dragico Kekec. Fides je namreč preostalim sindikatom poslal predlog dogovora, s katerim bi uredili medsebojna razmerja. Predlog sporazuma v eni od točk predvideva, da posamezen sindikat ne bi sopodpisal spremembe kolektivne pogodbe, če ne bi sodeloval pri organizaciji sindikalnega boja oziroma stavke, ki je do te spremembe privedla, razen če bi podpisnikom, ki so te spremembe dosegli, povrnil ustrezen delež stroškov organizacije boja.

Dragica Kekec je dogovor označila za nekorekten in ga ne bodo podpisali. Bodo pa najverjetneje dogovor podpisali v Praktikumu, katerega člani so tudi sodelovali v stavki zdravnikov.