Po parafiranem sporazumu 4. marca letos sledi še podpis. Foto: BoBo
Po parafiranem sporazumu 4. marca letos sledi še podpis. Foto: BoBo
false
Kot je razvidno iz predloga, bi v eni od točk predvideli, da posamezen sindikat ne bi sopodpisal spremembe kolektivne pogodbe, če ne bi sodeloval pri organizaciji sindikalnega boja oz. stavke, ki je do te spremembe privedla. Razen če bi podpisnikom, ki so te spremembe uspeli doseči, povrnil ustrezen delež stroškov organizacije te oblike sindikalnega boja. Foto: Pixabay

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin sta sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke parafirala 4. marca, vlada pa ga je potrdila še isti teden. V okviru sporazuma sta parafirala tudi aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.

Prvi aneks omogoča izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov, drugi aneks pa določa drugačno vrednotenje več zdravniških delovnih mest. Prav tako drugi aneks opredeljuje dve novi delovni mesti, to sta višji zdravnik specialist in višji zobozdravnik/zdravnik brez specializacije z licenco.

Nova vrednotenja bi po predvidevanjih ministrstva za zdravje na letni ravni zdravstveno blagajno lahko stala največ 13,9 milijona evrov, če bi vsi zdravniki izpolnjevali pogoje za napredovanje na višje delovno mesto. Poleg tega so se s Fidesom dogovorili za poseben projekt skrajševanja čakalnih dob, vreden okoli 36 milijonov evrov. V okviru tega projekta nameravajo tudi točno določiti merila za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu. Dodatnega nagrajevanja v okviru projekta skrajšanja čakalnih vrst bodo deležni vsi člani zdravstvene ekipe, ne le zdravniki.

Podpisovali bodo do torka
Podpis dogovora se je načrtoval že prejšnji teden, a se je zamaknil tudi zaradi tega, ker Fides nasprotuje temu, da bi se pod aneks podpisali tudi nekateri drugi zdravniški sindikati, ki so na osrednjih pogajanjih nasprotovali prizadevanjem Fidesa.

Poleg tega se tudi ministrstvom za zdravje, javno upravo in finance ni uspelo časovno uskladiti, da bi hkrati podpisali dokumente. Tako naj bi bili do konca podpisani do torka.

Fides bi urejal tudi medsebojna sindikalna razmerja
Sicer pa je Fides ostalim sindikatom, ki sodijo med podpisnike, poslal predlog dogovora, s katerim bi sindikalna stran uredila medsebojna razmerja.

Kot je razvidno iz predloga, ki ga je pridobila STA, bi v eni od točk predvideli, da posamezen sindikat ne bi sopodpisal spremembe kolektivne pogodbe, če ne bi sodeloval pri organizaciji sindikalnega boja oz. stavke, ki je do te spremembe privedla. Razen če bi podpisnikom, ki so te spremembe uspeli doseči, povrnil ustrezen delež stroškov organizacije te oblike sindikalnega boja.

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je dejal, da je predlagani dogovor nesprejemljiv in ga ne bodo podpisali. Kot je dodal, je v nasprotju s kolektivno pogodbo. O tem, ali bodo pristopili k podpisu aneksa ali ne, pa bo v četrtek odločal republiški odbor sindikata.

V Sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum bodo aneks podpisali. Njegov predsednik Igor Muževič je potrdil, da so od Fidesa prejeli tudi predlog dogovora. Kot sam razume, gre za željo po odpravi težav, ki so se pojavljale v preteklosti, ko je Fides imel občutek, da drugi, predvsem sindikati, ki zastopajo več različnih poklicnih skupin, na pogajanja z zdravniki vežejo še pogajanja z drugimi poklicnimi skupinami ali pa Fidesu nasprotujejo. Vendar je pri sporazumu precej nejasnosti, zato bodo Fides zaprosili za dodatna pojasnila.

Predsednik Sindikata v zdravstvu Slovenije v okviru konfederacije Pergam Matija Cevc je povedal, da s predlogom dogovora še ni seznanjen, k podpisu aneksa verjetno ne bodo pristopili. Kot je pojasnil, težko podpišejo nekaj, pri čemer niso sodelovali. Iz pogajanj so jih namreč izrinili in v njih niso sodelovali, je dodal.

Po navedbah ministrstva sta na delojemalski strani poleg Fidesa in omenjenih treh sindikatov podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter aneksa k posebnem tarifnem delu omenjene kolektivne pogodbe še Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije in Sindikat zobozdravnikov Slovenije DENS.