UKC Maribor. Foto: BoBo
UKC Maribor. Foto: BoBo

Po najbolj verjetni različici se bolnišnici obeta dobrih 2,5 milijona evrov izgube.

Vodstvo bolnišnice za dokončno izdelavo letnega poročila še čaka na priznane prihodke od zdravstvene zavarovalnice ter na dokončno poknjižene odhodke, zato bo svet zavoda letno poročilo predvidoma obravnaval na seji 28. februarja, torej na dan, ko se izteče zakonski rok za oddajo.

Po prvi različici, ki so jo pripravili na podlagi podatkov po enajstih mesecih, bi izguba znašala 3,2 milijona evrov, po optimistični in po mnenju vodstva zavoda najbolj verjetni varianti, naj bi bila ta visoka 2,7 milijona evrov, po pesimistični pa 4,9 milijona. Direktor UKC Maribor Anton Crnjac meni, da bo najverjetnejša številka še približno 100.000 evrov nižja od najbolj realne variante.

Kot je ob tem poudaril, je za njih pomembno, da so kljub poslovno težkim razmeram zastavljeni program močno presegli, ob tem pa opozoril, da so že od uvedbe financiranja terciarne dejavnosti (terciar II) močno podfinancirani, ter pri tem omenil skoraj šest milijonov evrov.

Zato so pripravili še četrto varianto, ki bi bila po njihovem mnenju najbolj pravična, a je za zdaj zgolj hipotetična, saj je za leto 2022 ne morejo uresničiti. Če bi namreč v njej upoštevali že omenjeno podfinancianost ter prihodek, ki bi ga zavodi morali dodatno dobiti zaradi rasti cen energentov in visoke inflacije, bi imeli lani celo dobrih deset milijonov evrov presežka prihodkov nad odhodki.

"Pred letom in pol, ko smo začeli stabilizacijo poslovanja, je bila izguba bistveno višja, že od poletja naprej pa se gibljemo nekaj pod tremi milijonov evrov. Zadnjega pol leta je tako bolnišnica finančno izredno stabilna, izguba je glede na naše prihodke zelo nizka, prav tako pa je pomembno, da nimamo likvidnostnih težav," je dejal Crnjac.

Člani sveta zavoda zadovoljni

Da so z oceno poslovanja glede na vse podražitve in prvo četrtletje lanskega leta, ko bolnišnica zaradi epidemičnih razmer ni mogla izvajati velikega dela programov, dokaj zadovoljni tudi člani sveta zavoda, je potrdil tudi predsednik Aleš Šabeder.

Kot je povedal, so opravili za skoraj deset milijonov evrov dodatnih programov iz naslova interventnega zakona, zato ocenjuje, da so vsi ukrepi in dejavnosti vodstva UKC Maribor pripeljali do sprejemljivega rezultata. "Potrebnega pa bo še veliko dela, da pridemo do izravnanega rezultata, pri čemer bo potrebna tudi odprava določenih anomalij, povezanih s plačilom terciarne dejavnosti," je dodal Šabeder.

Ob tem so se svetniki danes seznanili še z možnostmi širitve UKC Maribor in medicinske fakultete, ki so za obe inštituciji v prihodnosti nujne zaradi prostorske stiske. Ker možnosti za širitev znotraj njihovega območja praktično ni, načrtujejo nakup dodatnih zemljišč v neposredni bližini.

Tako za fakulteto kot za UKC je najbolj zanimivo zemljišče v bližini Hoferja čez Titovo cesto, kjer je omenjeni trgovec kot lastnik že izkazal pripravljenost za ugodno prodajo, del zemljišč pa bi zagotovili na območju, ki je trenutno v lasti ministrstva za obrambo, le-to pa je že soglašalo s prenosom pravic na ministrstvo za zdravje.

"Zemljišča so zanimiva, pri čemer govorimo o projektih v naslednjih desetih ali petnajstih letih, ko bo nujna širitev bolnišnične dejavnosti za generacije, ki prihajajo," je dejal Crnjac. Kot je dodal, bodo o natančnih načrtih razmišljali, ko bo tako daleč, v tej fazi pa je nujno zagotoviti zlasti nakup zemljišč.