Labod grbec. Foto: BoBo
Labod grbec. Foto: BoBo

Nacionalni veterinarski inštitut je upravo o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco H5N1 obvestil v petek, zato je državno središče za nadzor bolezni za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino sprejelo več priporočil za celotno Slovenijo. Bolezen se je pojavila pri štirih labodih v občini Apače.

Rejci morajo gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem tako na primer izvajati tako, da živali zavarujejo pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način oziroma se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih.

Vodna zajetja na prostem, ki jih pri nekaterih vrstah perutnine uporabljajo zaradi dobrobiti živali, je treba uporabljati tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam. Pri oskrbi perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, je treba vodo obdelati s postopki, ki ubijejo viruse aviarne influence (npr. s prekuhavanjem, uporabo filtrov, UV-razkuževanja ali kemijskih snovi, kot je klor).

Perutnina je v nevarnosti

Omejiti je treba stike nepooblaščenih oseb s perutnino in vstop v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih pregrad, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok idr.).

Dnevni izpust živali na prosto je treba omejiti na najkrajši možni čas, biovarnostne ukrepe je treba upoštevati ob lovu na mlakarice ter pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic, poleg tega pa še na prireditvah, sejmih oziroma razstavah perutnine in ptic v ujetništvu.

Zelo pomembno je tudi zgodnje odkrivanje bolezni, saj se s hitro potrditvijo bolezni omeji širjenje bolezni in posledično zmanjša škodo, ki jo pojav bolezni povzroči. Uprava tako rejce perutnine in ptic v ujetništvu poziva, da v primeru opozorilnih znakov o tem takoj obvestijo svojega veterinarja.

Povečano število primerov ptičje gripe so v Sloveniji nazadnje zaznali konec 2021, a do vdora v rejo perutnine ali med domače živali ni prišlo. Ukrepi, ki so jih pristojni sprejeli zaradi tega, so dokončno prenehali veljati aprila.