Družine imejo več obravnav pri različnih članik strokovne ekipe. Foto: Televizija Slovenija
Družine imejo več obravnav pri različnih članik strokovne ekipe. Foto: Televizija Slovenija

V sklopu projekta trenutno obravnavajo 270 otrok s posebnimi potrebami. Zanje skrbi razširjen strokovna ekipa, ki so se ji pridružili specialni pedagog, dodatni logoped in delavni terapevt, socialni delavec, specialni pedagog in pedagog na terenu. Kmalu se jim bo pridružil še predstavnik družin. "Ko razvojni pediater zazna, da otrok ali družina potrebuje pomoč katerega koli člana razširjenega tima, ga vključi v projekt," pojasnjuje Simona Muhič iz ZD Maribor.

Pilotni projekt bo trajal do avgusta prihodnje leto. A na ministrstvu zatrjujejo, da je denar za njegovo izvajanje zagotovljen tudi v prihodnje. "Ugotavljamo, da je sodelovanje med timi dobro, da je delo z družinami celovito, potekajo tudi obravnave na domu, vključeni so tudi otroci v vrtčevskem okolju," poudarja Agata Zupančič, ki je vodja projekta na Ministrstvu za zdravje.

Kmalu bodo delovali v novi zdravstveni postaji na Teznem, kjer bo v pritličju za obravnavo otrok s posebnimi potrebami na voljo kar 1500 kvadratnih metrov prostora.

Maribor: Poskusni projekt obravnave zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami
Maribor: Poskusni projekt obravnave zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami