Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Žal je ta trenutek v Sloveniji po uradnih podatkih 130 tisoč odraslih oseb, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Ta težava postaja vse bolj pereča. Posledica pa je, da imamo veliko pomanjkanje specialistov družinske medicine," opozarja direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik.

"Priliv bolnikov je večji kot odliv," je za časopis Večer povedala vodja družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor Maja Arzenšek. Direktor ZD-ja Završnik je pojasnil, da imajo na voljo 48 zdravstvenih timov družinske medicine in vsi so presegli 1895 glavarinskih količnikov. Del javne zdravstvene mreže so tudi koncesionarji, ki pa v Mariboru prav tako večinoma ne vpisujejo novih ljudi.

Rešitev bi lahko bila ambulante za bolnike brez izbranega zdravnika

Vpisovanje dodatnih bolnikov prek predpisanih standardov je mogoče, a med zdravniki, še posebej mlajšimi, ni zanimanja za to. "Težava je, da enkrat ko se bolnik pri njem vpiše, tako rekoč tam ostane," je povedal Završnik. Ena od mogočih rešitev je vzpostavitev skupne ambulante za bolnike brez izbranega zdravnika, v kateri bi delalo več zdravnikov v času nadur. Tu bi ljudi zdravili, dokler ne pridejo do osebnega zdravnika.

A je po Završnikovih besedah v trenutnem predlogu ureditve težava, da mora biti bolnik tudi v tem primeru vpisan pri enem določenem zdravniku. "Torej se spet ne more izpisati," je dejal. Če bi lahko te bolnike sprejeli le začasno, bi bili zdravniki po njegovih besedah pripravljeni delati. "Če bi bila to ambulanta, kjer bi se lahko opravljale storitve, ne da bi bil nekdo vpisan, bi bila to absolutna rešitev. To je treba rešiti na zakonodajni ravni," je dodal.

Na težavo z vpisovanjem novih bolnikov opozarjajo že več let. "A o tem se ne govori, niti se ta težava ne rešuje. Trenutno imamo 2000 specializantov v Sloveniji, na različnih strokah. Zdravnikov je torej dovolj, a so očitno nepravilno razporejeni," je še dejal Završnik.

Ob kadrovskih tudi prostorske težave, Mariborčani zdravnike iščejo drugje

V mariborskem zdravstvenem domu do konca tega leta pričakujejo štiri nove specialiste družinske medicine. Da bi se držali predpisanega standarda 1895 glavarinskih količnikov, bi jih potrebovali vsaj še 18. Zdravstvena zavarovalnica plačuje do 3000 glavarinskih količnikov.

V ZD-ju Maribor so bile bile možnosti izbire osebnega zdravnika že dalj časa omejene, saj so imeli le enega ali dva zdravnika, ki sta še sprejemala nove bolnike. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
V ZD-ju Maribor so bile bile možnosti izbire osebnega zdravnika že dalj časa omejene, saj so imeli le enega ali dva zdravnika, ki sta še sprejemala nove bolnike. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

Težava niso le zdravniki, ampak tudi prostori. Zato v Mariboru gradijo novi zdravstveni postaji Magdalena in Tezno. "Dogovor je, da do leta 2025 dosežemo 1500 glavarinskih količnikov, kar pomeni, da bomo potrebovali še dodatne zdravnike družinske medicine. Sam sem prepričan, da jih bomo lahko našli, če bomo tem kolegom omogočili normalno delo."

"Standard 1500 glavarinskih količnikov pomeni, da ima zdravnik lahko za enega bolnika približno 15 minut časa, kar je neki evropski standard," je še dodal direktor zdravstvenega doma, pod okrilje katerega sodi približno 200.000 ljudi.

Mariborčani in Mariborčanke zaradi nezmožnosti izbire v svojem mestu iščejo osebnega zdravnika v okoliških zdravstvenih domovih. V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica v zadnjih dneh opažajo povečano povpraševanje po izbiri osebnih zdravnikov. Trenutno tam vpisuje bolnike ena ambulanta družinske medicine, je povedala direktorica Urška Sedmak.

Ministrstvo poudarja, da je za ureditev razmer sprejelo vrsto ukrepov

Na ministrstvu za zdravje ponavljajo, da so za ureditev razmer na primarni ravni sprejeli vrsto ukrepov. Med drugim so zdravniki z odobreno specializacijo iz družinske medicine v letih 2021 in 2022 upravičeni do 20-odstotnega dodatka, timi ambulant, ki imajo opredeljenih več kot 1895 enot glavarinskega količnika, pa so dodatno plačani.

Na ministrstvu med ukrepi naštevajo še povečano število razpisnih mest za specializacijo iz družinske medicine, štipendije za študente medicine in zdravstvene nege, povečanje vpisnih mest na medicinski fakulteti in hitrejše zaposlovanje zdravnikov iz tujine.