Osnovno šolo v Črnem Vrhu v letošnjem šolskem letu obiskuje 115 otrok. Foto: BoBo
Osnovno šolo v Črnem Vrhu v letošnjem šolskem letu obiskuje 115 otrok. Foto: BoBo

Ravnateljica Irena Kenk je pojasnila, da so do zdaj izvedli zgolj neuradne meritve, ki so pokazale enajstkrat preseženo dovoljeno koncentracijo strupenega plina radona v pritličnih prostorih osnovne šole. Vendar pa so meritve izvedli med jesenskimi počitnicami, ko prostori niso bili zračeni.

Šola bo zato naročila nove, uradne meritve. "Mogoče je radona manj v prostorih v nadstropju šole. Zato pa so potrebne uradne meritve, ki bodo pokazale koncentracijo radona po celotni šolski stavbi, v vseh učilnicah," je še dejala ravnateljica in dodala: "Če bodo koncentracije radona v nadstropju manjše od tistih v pritličju, se bomo do dokončne sanacije objekta preselili v zgornje nadstropje. Tudi če bomo pouk organizirali v dveh izmenah, bo to še vedno boljše kot selitev na druge lokacije."

S selitvijo bodo počakali do uradnih meritev
O tem bo ravnateljica spregovorila na sestanku na ministrstvu za šolstvo, prav tako jo pri teh prizadevanjih podpirata tudi pedagoški kolektiv in svet šole. Kenkova je povedala še, da se ne nameravajo seliti v druge izobraževalne ustanove, dokler ne bodo imeli uradnih rezultatov merjenja radona, ki ga bo po pogovoru s šolskim ministrstvom tudi naročila na zavodu za varstvo pri delu.

Seveda pa bodo tudi v tem času poskrbeli, da bo radona v stavbi čim manj, in jo bodo zato redno in pogosto zračili. Prav tako bodo že decembra poskrbeli za sanacijo prostorov v otroškem vrtcu, ki so do izgradnje nove stavbe v delu osnovne šole, in sicer tako, da bodo s posebno smolo zatesnili vse robove stavbe: "Za teden dni bomo otroke preselili drugam in v tem času opravili sanacijo."

Šolo obiskuje 115 otrok
Z ukrepi bo Kenkova seznanila tudi starše otrok tako na sestanku kot na spletni strani šole. Po novih meritvah koncentracije radona pa se bodo nato odločili o nadaljnjih ukrepih. Osnovno šolo v Črnem Vrhu v letošnjem šolskem letu obiskuje 115 otrok. Tudi v prihodnje je v šolskem okolišu dovolj otrok, tako da v nobenem razredu ne bodo imeli manj kot 14 šolarjev, je še povedala Kenkova.

V dveh vzgojno-izobraževalnih objektih v Občini Idrija, in sicer v vrtcu na Prelovčevi ulici v Idriji in v OŠ Črni Vrh, je bila letos ugotovljena močno povišana koncentracija radona, ki pomeni tveganje za čezmerno sevalno obremenitev otrok in zaposlenih, ki se zadržujejo v teh prostorih. Za prostore vrtca so že naročili sanacijo, ki mora biti po odločbi ministrstva končana do 6. januarja 2014.