Foto: BoBo
Foto: BoBo

Alpelizib je prvo in edino zdravilo, posebej odobreno za napredovalega raka dojk, ki vsebuje mutacijo PIK3CA; ta spodbuja rast tumorja in je povezana s slabim odzivom na zdravljenje.

Kot so sporočili iz Novartisa, poznavanje statusa PIK3CA omogoča zdravnikom, da bolje pripravijo osebni načrt zdravljenja.

Zdravilo se uporablja v kombinaciji s fulvestrantom za zdravljenje postmenopavznih bolnic in moških z lokalno napredovalim ali metastatskim rakom dojk, pozitivnim na hormonske receptorje in negativnim na receptorje za humani epidermalni rastni faktor z omenjeno mutacijo. Zdravilo se uporablja po napredovanju bolezni po endokrinem zdravljenju v obliki monoterapije.

V Sloveniji vsako leto za napredovalim rakom dojk zboli okrog 3500 ljudi, po vsem svetu pa 334.000 ljudi. Od tega jih ima približno 40 odstotkov podtip HR+/HER2– mutacije PIK3CA, kar je povezano s slabo prognozo.

Evropska komisija je alpelizib odobrila julija 2020. Ta odobritev je sledila pozitivnemu mnenju, ki ga je maja 2020 podal Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini pri Evropski agenciji za zdravila (EMA). Učinkovino za to zdravilo proizvajajo v Novartisovih Tehničnih dejavnostih v Mengšu.

Slovenija je po poročanju Radia Slovenija ena redkih držav, v katerih je to zdravilo dostopno. Na Onkološkem inštitutu so že zdravili bolnice v programu sočutne uporabe, še preden je bilo zdravilo registrirano. V okviru programa, v katerem proizvajalec daje na voljo zdravila brezplačno, zdravijo 25 bolnic. Mesečno zdravljenje s tem zdravilom stane med 3000 in 4000 evri, povprečni čas jemanja pa je leto dni.