V Evropi narašča število smrti zaradi uporabe prepovedanih drog. Foto: Reuters
V Evropi narašča število smrti zaradi uporabe prepovedanih drog. Foto: Reuters

Nekatere smrti so neposredno povezane z uporabo drog. Največkrat so te smrti povezane z vbrizgavanjem drog, pogosto gre za kombiniranje več različnih drog in alkohola, kar pomembno poveča tveganje za hude zdravstvene posledice. Večina smrti pa je medtem zgolj posredno povezanih z uporabo drog, ki so redko vključene v statistiko. Gre za različne nezgode, nasilje, samomore, kronične bolezni različnih organov in nalezljive bolezni, kot so HIV in hepatitisi B, C, D.

Stopnja umrljivosti zaradi predoziranj je bila leta 2021 v EU-ju ocenjena na 18,3 smrti na milijon prebivalcev, za ZDA pa je izračunana stopnja umrljivosti 461,8 smrti na milijon prebivalcev. V Sloveniji je medtem stopnja umrljivosti leta 2021 znašala 44 smrti na milijon prebivalcev.

Opioidi so prisotni pri skoraj treh četrtinah smrtnih predoziranj tako v Sloveniji kot tudi širše v Evropski uniji, opozarjajo na NIJZ-ju. Heroin je še vedno najpogosteje zlorabljen prepovedan opioid v Evropi in ima velik prispevek k predoziranju, v zadnjih letih pa vedno večjo vlogo igrajo sintetični opioidi, kot je fentanil, ki so bistveno močnejši in pogosto primešani drugim drogam brez vednosti uporabnika.

Žrtve predoziranja so večinoma moški

Dejavniki, povezani z uporabo drog, odvisnostjo in predoziranjem, so kompleksni. Prvi so dejavniki, povezani s človekom samim, žrtve predoziranja so pogosteje moški, starejši in tisti, ki se spopadajo z različnimi telesnimi in duševnimi težavami. Pomembne so tudi navade v povezavi z uporabo drog: način uporabe, nagnjenost h kombiniranju več drog, dolgoletna uporaba drog.

Pomembna je tudi uporabnikova življenjska situacija, na primer ali je bil pred kratkim v zaporu ali je zaradi svojih težav z uporabo drog že poiskal pomoč in podobno. Ključno je tudi uporabnikovo ožje in širše družbeno okolje, kot je vpliv svojcev, partnerja, prijateljev, znancev in odnos družbe, v kateri uporabnik živi.

Ljudem, ki se spopadajo z odvisnostjo, je po navedbah NIJZ-ja pomembno omogočiti pomoč. V Sloveniji imamo dobro razvito mrežo centrov za zdravljenje odvisnosti, kjer lahko pomoč poišče vsak, zdravljenje pa poteka tudi v zaporih. Ključno vlogo imajo na tem področju tudi nevladne organizacije z različnimi programi, ki ljudem s težavami zaradi uporabe drog pomagajo na različne načine.