Zdravniki v slovenjgraški bolnišnici varčevalnim ukrepom nasprotujejo. Foto: BoBo
Zdravniki v slovenjgraški bolnišnici varčevalnim ukrepom nasprotujejo. Foto: BoBo

Po načrtih vodstva naj bi bolnišnica poslovanje uravnotežila v dveh letih, varčevalne ukrepe pa je svet bolnišnice sprejel na seji 13. septembra. Ukrepe je podprl tudi minister za zdravje Tomaž Gantar, ukrepi pa niso bili sprejeti na strokovnem svetu bolnišnice.

Ukrepi predvidevajo plačila dežurstev po referenčnem količniku, delo v turnusu ob enakem številu zaposlenih in zmanjšanje števila zaposlenih za dva odstotka s tako imenovanim mehkim odpuščanjem. Z današnjim dnem najprej uvajajo spremembo pri plačilih dežurstev, preostalo pa še usklajujejo s predstojniki oddelkov, je dejal direktor bolnišnice Janez Lavre.

Pri plačilih dežurstev bodo upoštevali pravilnik o neprekinjenem izvajanju 24-urnega zdravstvenega varstva in zbrane podatke o obremenitvah v času dežuranja, ki kažejo, da so zdravniki v času dežuranja obremenjeni v povprečju od 30- do 50-odstotno.

1.000 evrov na dežuranje
Lavre je pojasnil, da bodo tisti, ki dežurajo, po novem dobili plačano toliko, kolikor jim glede na opravljeno delo v tem času pripada. Zdravnik v 57. plačnem razredu je namreč doslej za eno dežuranje dobil 1.000 evrov bruto plačila, po novem pa bo dobil okoli 640 evrov bruto, je navedel Lavre.

O tem, kako izvesti potrebne ukrepe, Lavre sicer nadaljuje pogovore s predstojniki oddelkov, ki so tudi člani strokovnega sveta bolnišnice. Zdravniki so v znak protesta že napovedali, da bodo s 1. novembrom delali 40 ur tedensko, in ne več kot doslej, Lavre pa pravi, da je stvar predstojnikov, kako se bodo pogovorili s svojimi podrejenimi in kako bodo delo organizirali.