Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) so v četrtek sporočili, da s prvim junijem izstopajo iz nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Za samostojno pot so se po njihovih navedbah odločili zato, ker so bili pri drugih invalidskih organizacijah, povezanih v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), velikokrat preslišani, njihovi kandidati pa niso dobili zadostne podpore za izvolitev na ključna mesta v organih institucij, so navedli.

V NSIOS-u so izstop zveze kot ene od njihovih ustanovnih članic sprejeli z obžalovanjem. Ob tem pa se ne morejo strinjati z očitkom zveze, da njihovi kandidati niso dobili zadostne podpore za izvolitev na ključna mesta v organih institucij. Iz podatkov je namreč razvidno, da so predstavniki ZDSSS-a deležni izjemno visokega deleža imenovanj, ki so v pristojnosti NSIOS-a, so navedli v odgovoru za STA.

To so podkrepili s seznamom institucij in delovnih skupin v okviru ministrstev, v katere so bili prek NSIOS-a imenovani predstavniki zveze.

Po njihovih navedbah je imela zveza svojega predstavnika v Svetu za invalide RS, svetu Fiho, skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, odboru za ženske Evropskega invalidskega foruma, delovni skupini za pripravo pravilnika o dostopnosti do proizvodov in storitev v okviru ministrstva za infrastrukturo, delovni skupini za reformo osebne asistence pri ministrstvu za delo, odboru za spremljanje programa evropske kohezijske politike in v odboru za spremljanje programa sklada za azil, migracije in vključevanje na ministrstvu za notranje zadeve.

Poleg tega je bil predstavnik zveze podpredsednik nacionalnega sveta invalidskih organizacij do odstopa s funkcije konec maja. Predstavniki ZDSSS-a pa so bili tudi člani več delovnih skupin, ki delujejo v okviru NSIOS-a.

Pravi povod za samostojno pot zveze v svetu vidijo drugje. To je bilo, "kot kaže, imenovanje predstavnika NSIOS-a v svet Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija), kjer se je kandidat ZDSSS-a po številu glasov zbora članic NSIOS-a uvrstil na drugo mesto izmed treh kandidatov, ki so izpolnjevali zakonsko določene pogoje", so zapisali.

Spor zaradi imenovanj v svet RTV-ja in v nadzorni svet Loterije Slovenije

Na navedbe sveta so se odzvali tudi v zvezi društev slepih in slabovidnih. Kot so zapisali v odgovoru za STA, je članstvo v novem programskem svetu RTV Slovenija ključnega pomena, zato so skupaj z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije pričakovali razumevanje drugih članic NSIOS-a za to mesto zaradi dostopnosti RTV-programov za osebe z okvaro sluha in vida.

"V naših upravičenih pričakovanjih smo bili preslišani od koalicije manjših invalidskih organizacij, ki so na ta položaj imenovale predstavnico Društva revmatikov Slovenije Andrejo Trtnik," so navedli. Ob tem so spomnili, da je bila zveza dvakrat preglasovana tudi v primeru kandidata za nadzorni svet Loterije Slovenije, kjer so pričakovali nadaljevanje dela Mitja Čandra.

V zvezi poudarjajo, da ne odklanjajo sodelovanja s svetom in drugimi invalidskimi organizacijami, upajo pa, da so z izstopom dali dovolj močen signal preostalim članicam sveta, da bodo resno razmislile o spremembah statuta, ki upošteva potrebe članic.

V zvezi namreč menijo, da bi bilo za sprejemanje sklepov za pet ključnih vsebin NSIOS-a treba oblikovati višji kvorum od navadne večine. Predlagali so večino štirih petin, kar je trenutno 20 glasov vseh članic.

Takšen kvorum bi bil po mnenju zveze potreben za sprejemanje načrta dela NSIOS-a s članarinami, sprejemanje in potrjevanje zaključnega poročila, spreminjanje statuta, imenovanje skupnih predstavnikov vseh slovenskih invalidov ob upoštevanju avtonomije imenovanja kandidatov od članic ter ukinjanje NSIOS-a.

"V primeru pozitivnega odziva na naš predlog bomo seveda z veseljem preučili odločitev za vrnitev v NSIOS," so zapisali. Spomnili so tudi, da je članstvo, financiranje delovanja NSIOS-a in podpora različnim skupinam invalidov v preteklosti vedno temeljilo na solidarnosti med vključenimi članicami.