Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Nova zdravnica, ki se je v Idrijo priselila iz Bosne in Hercegovine, bi morala z majem začeti vpisovati neopredeljene paciente, skupaj okoli 1500 pacientov, vendar ni podpisala pogodbe o zaposlitvi. Kot je na torkovi novinarski konferenci povedal direktor ZD-ja Tomaž Glažar, je kot vzrok navedla osebne razloge, na katere ne morejo vplivati.

Po Glažarjevih besedah je bilo to neprijetno presenečenje, saj je zdravnica uspešno opravila izpit iz slovenščine in strokovni izpit, v zdravstvenem domu pa so ji po njegovih zagotovilih ponudili optimalne delovne pogoje, med drugim so v stanovanje ter njeno izobraževanje v času prilagoditvenega obdobja vložili kar nekaj sredstev.

Pacienti ZD-ja Idrija, zlasti iz občine Idrija, pa tudi nekaj iz občine Cerkno, ki so v zadnjih dveh letih po upokojitvi dveh družinskih zdravnic ostali brez izbranega zdravnika, bodo morali zdaj predvidoma počakati še do konca leta. Takrat bo ena zdravnica, s katero ZD sodeluje, končala specializacijo družinske medicine, še ena pa jo bo zaključila prihodnje leto.

Občanom brez izbranega zdravnika bodo zagotavljali zdravstveno obravnavo v nadomestni ambulanti

Kot je še zatrdil Glažar, bodo občanom brez izbranega zdravnika v ZD-ju Idrija še naprej zagotavljali zdravstveno obravnavo v nadomestni ambulanti. Strokovni vodja ZD-ja Miloš Simov je na novinarski konferenci napovedal tudi drugačno organizacijo dela ambulant družinske medicine že v času poletnih dopustov.

Naslednji teden načrtujejo sestanek o organizaciji dela. Če bodo na njem dobili privolitev zdravstvenega osebja, bodo sedanjo rešitev z nadomestnimi ambulantami od junija nadomestili s sistemom štirih delovišč.

Glažar je sicer na torkovi novinarski konferenci napovedal skorajšnji zaključek gradbenih del pri obnovi avstrijskega dela starega zdravstvenega doma v Idriji. Pripravljajo tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev novih prostorov zdravstvene postaje v Cerknem.