Med poletnimi počitnicami priložnosti za pitje alkohola ne manjka. Foto: Pixabay
Med poletnimi počitnicami priložnosti za pitje alkohola ne manjka. Foto: Pixabay

Ko govorimo o pitju alkohola pri mladih, ne moremo mimo pitja odraslih. Odnos staršev in drugih odraslih do tega problema je pomemben dejavnik, ki vpliva na začetek in pogostnost pitja alkohola med mladostniki. "Pozneje bodo začeli piti in manj bodo pili tisti mladostniki, katerih starši imajo jasna stališča, da alkohol ni primeren za mladostnike in jim postavljajo tudi jasne meje," pravi Breda Lukavečki Družovec iz Centra za preprečevanje odvisnosti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območni enoti Maribor.

Raziskave kažejo, da "71 odstotkov 15-letnikov je že poskusilo alkohol, od tega jih je bilo 27 odstotkov že vsaj dvakrat v življenju opitih." Pri 17-letnikih pa delež še naraste: "86 odstotkov takšnih je, ki so alkohol že poskusili, in več kot polovica je takšnih, ki so bili že vsaj dvakrat v življenju opiti," dodaja.

Trend pitja alkohola med mladimi se v Sloveniji sicer zmanjšuje, a je delež še vedno višji od evropskega povprečja. Nedokončan razvoj možganov pri mladostnikih pripomore k temu, da ti težje predvidevajo nevarnosti, se vedejo bolj tvegano in iščejo izzive "in so hkrati tudi bolj ranljivi za neželene učinke alkohola". Prej kot odrasle osebe pa razvijejo tudi zasvojenost, zato je tem bolj pomembno, da mladostnike spodbujamo k nepitju alkohola.

Za mladostnike, ki imajo veliko vprašanj v povezavi z alkoholom, pa se s starši morda o tem ne želijo pogovarjati, je na voljo tudi spletni portal za mlade na naslovu www.tosemjaz.net.

Razveseljuje, da mladostniki pogosteje uživajo zelenjavo in sadje
Tudi naraščajoči trend čezmerno hranjenih in debelih mladostnikov se le delno umirja, še vedno je delež teh nad evropskih povprečjem. Vsak sedmi mladostnik vsak dan uživa sladke pijače, tudi energijske pijače pije več kot tretjina mladostnikov. Razveseljivo pa je, kot je pokazala (že peta po vrsti) raziskava z zdravjem povezanega vedenja v šolskem obdobju med mladostniki, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da je postala zelenjava bistveno bolj priljubljena ter da je poseganje po sladkih pijačah v upadu.

Razveseljujejo rezultati, da mladostniki, stari od 11 do 15 let, vse pogosteje redno uživajo zelenjavo in sadje ter da je vse manj tistih, ki pogosto posegajo po sladkanih pijačah, upadel je tudi delež tistih, ki pogosto uživajo energijske pijače, čeprav jih pije skoraj polovica 15-letnih fantov, pravi Vida Fajdiga Turk.

Po letu 2010 se sicer nekoliko umirja trend naraščanja odstotka čezmerno hranjenih in debelih, vendar je pri 13-letnih fantih in 15-letnih dekletih še vedno neugoden. Skrb vzbujajoče je tudi, da je na različnih shujševalnih dietah dobra petina deklet. Zelenjava je sicer med mladostniki vedno bolj priljubljena.

Hrana, ki je bogata s sadjem in zelenjavo, nas tudi varuje pred infekcijskimi boleznimi, kar je pomembno zlasti zdaj v času koronavirusa.

Spodbudni rezultati so sicer plod aktivnosti nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti, za določene starostne skupine pa bodo v prihodnje potrebni bolj usmerjeni ukrepi.