Bolnišnica Topolšica bo še letos tekoče pozitivno poslovala, je poudaril Jurij Šorli. Foto: BoBo
Bolnišnica Topolšica bo še letos tekoče pozitivno poslovala, je poudaril Jurij Šorli. Foto: BoBo

Smo edina sekundarna pljučna bolnišnica v Sloveniji, poleg nas obstajajo samo še terciarni centri. Pokrivamo sekundarno dejavnost za celo Slovenijo, to je tisto, kar je treba poudariti.

Jurij Šorli, v. d. direktorja Bolnišnice Topolščica
Bojan Kontič
Župan Velenja Bojan Kontič je pozval k politični enotnosti strank v mestnem svetu. Foto: BoBo
Pripojitev Bolnišnice Topolšica buri duhove

Uvodoma je na seji velenjskega mestnega sveta v. d. direktorja Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli tako poudaril, da večina zdajšnjih težav izhaja iz nepoznavanja, kaj vse bolnišnica počne in za koga, ob znanem dejstvu, da so trenutne likvidnostne težave bolnišnice posledica lani končane naložbe v nujno obnovo in energetsko sanacijo bolnišnice.

Med drugim je poudaril tudi, da je bolnišnica že od nekdaj "pojem učinkovitosti", glede na zadnje ocene o standardih v zdravstvu pa so po njegovih besedah zdravniki v bolnišnici mesečno obremenjeni tudi do 400-odstotno. Nenavadno se mu zdi, da se bolnišnici očita potreba po ureditvi poslovanja, če pa ji bo letos, kot kaže od ministrstva za zdravje naročena revizija poslovanja, uspelo pozitivno tekoče poslovati, kar mnogim drugim bolnišnicam ne bo.

"Smo edina sekundarna pljučna bolnišnica v Sloveniji, poleg nas obstajajo samo še terciarni centri. Pokrivamo sekundarno dejavnost za celo Slovenijo, to je tisto, kar je treba poudariti," je še dejal Šorli, ki pa se zaveda, da bolnišnica zaradi bremena preteklosti kljub tekočemu pozitivnemu poslovanju trenutno ne more preživeti brez pomoči države.

Do zdaj 1,2 milijona evrov državne pomoči
Pomoč države v Bolnišnici Topolšica, potem ko ji je vlada doslej v dveh mesecih že zagotovila okoli 1,2 milijona evrov, pričakujejo tudi za izplačila plač 240 zaposlenim za junij, ki jih morajo izplačati do 10. julija. Pozneje pa naj bi bolnišnici, ki ima sicer skupno za okoli šest milijonov evrov minusa, uspelo plače izplačevati iz lastnega tekočega poslovanja, je še povedal Šorli, ki "težko sprejme" argument ministrstva, da bo lahko nekdo, ki ima bolnišnico z minusom, ta minus odpravil tudi v Topolšici. Celjska bolnišnica se namreč, kot je znano, tudi sama spopada z negativnim poslovanjem.

Razprava velenjskih mestnih svetnikov, ki je sledila, je bila razgibana in na več točkah politično obarvana. Med drugim je svetnik Anton De Costa iz SDS-a ocenil, da gre pri priključevanju k celjski bolnišnici za prikrito likvidacijo Bolnišnice Topolšica. Samostojni svetnik Franc Sever in Mihael Letonje iz SLS-a pa sta med drugim ocenila, da gre za popolnoma politično vprašanje. Neodvisni svetnik Matej Jenko pa se je spraševal, ali je Bolnišnica Topolšica "kazen" za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj.

Sporna obnova pod drobnogled?
Svetnica Breda Kolar iz SMC-ja je menila, da je treba pogledati, kako je potekala obnova, ki se je začela v času, ko stranke SMC še ni bilo, se je pa tudi sama zavzela za ohranitev vseh dejavnosti v Bolnišnici Topolšica. Franc Žerdin iz SD-ja pa je menil, da v ozadju načrtovane pripojitve ni dobrih namenov.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je izrazil razočaranje, ker se vabilu na sejo ni odzval nihče z ministrstva za zdravje, kar po njegovem mnenju kaže na odnos ministrstva do bolnišnice in lokalnega okolja. Je pa ob koncu razprave pozval svetnike, da v položaju, kot je ta, pozabijo na politično rivalstvo.

Sklepi mestnega sveta
Svetniki so sprejeli več sklepov, v katerih ocenjujejo, da je odločitev ministrstva za zdravje o pripojitvi Bolnišnice Topolšica k celjski napačna, zato pozivajo ministrstvo, da odstopi od te namere. Od vlade zahtevajo finančno sanacijo in ohranitev vseh dejavnosti v Bolnišnici Topolšica v zdajšnjem obsegu ter ohranitev statusa zaposlenih. Mestni svet podpira tudi prizadevanja ministrstva za zdravje, da ugotovi odgovornost za nastali položaj v Topolšici.

O položaju Bolnišnice Topolšica bo v sredo razpravljal tudi občinski svet Občine Šoštanj, na območju katere je Bolnišnica Topolšica.

Smo edina sekundarna pljučna bolnišnica v Sloveniji, poleg nas obstajajo samo še terciarni centri. Pokrivamo sekundarno dejavnost za celo Slovenijo, to je tisto, kar je treba poudariti.

Jurij Šorli, v. d. direktorja Bolnišnice Topolščica
Pripojitev Bolnišnice Topolšica buri duhove