Milojka Kolar Celarc išče rešitve za bolnišnico Topolšica, ki ima blokirane račune. Foto: BoBo/Borut Živulović
Milojka Kolar Celarc išče rešitve za bolnišnico Topolšica, ki ima blokirane račune. Foto: BoBo/Borut Živulović
Seja vlade
Ministri in premier bodo dva dni obiskovali kraje po savinjski regiji. Foto: BoBo
Vlada bolnišnici Topolšica obljubila denar
Topolšica: zaposleni bodo dobili plače

Ministrstvo bo v okviru kratkoročne rešitve zagotovilo 700.000 evrov za izplačilo majskih plač 240 zaposlenim v Bolnišnici Topolšica in za poplačilo najnujnejših dobav, da ne bi prišlo do zaustavitve dobave zdravil. Vlada bo po ministričinih besedah ustrezen sklep sprejela najkasneje na seji v četrtek.

V pripravi dolgoročnejše rešitve za Topolšico
Obenem je napovedala, da pripravljajo dolgoročnejše rešitve za vzpostavitev stabilnega poslovanja bolnišnice, a bodo prej opravili še poglobljen finančni pregled poslovanja zadnjih let, da bodo ugotovili, koliko denarja je potrebnega za dolgoročno saniranje bolnišnice. Načrtujejo tudi povezovanje celjske in bolnišnice v Topolšici, pri čemer je po besedah ministrice stroka tista, ki bo povedala, kakšno bo to povezovanje. Dodala je, da gre pri tem za dolgotrajen postopek, pri katerem morajo delovati skladno z zakonom o zavodih, ki pa žal ne ponuja veliko možnih rešitev.

Ravno v ponedeljek pa je organom pregona naznanila sume kaznivih dejanj pri poslovanju Bolnišnice Topolšica, predvsem v povezavi z naložbami in dolgoročnim zadolževanjem brez soglasja. Poleg tega je obiskala še psihiatrično bolnišnico v Vojniku, kjer so ji predstavili novi projekt gerontopsihiatrije in problematiko zapuščenega dvorca Gutenbuchel, in ZD Nazarje.

Dvodnevni obisk savinjske revije
Vlada je dvodnevni obisk savinjske regije začela s posvetom o krožnem gospodarstvu. Posveta so se med drugim udeležili gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je najprej obiskal Štore Steel, in predstavniki več drugih ministrstev, ki prehod v zeleno gospodarstvo vidijo kot priložnost za rast in krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi. Pri tem je ključno razvijati krožne modele gospodarstva, ki pa zahtevajo povezan in celostni pristop, pri čemer je ključno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov, so opozorili.

V regiji po podatkih statističnega urada deluje skoraj 21.000 podjetij, ki so po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2015 pridelali 17.225 evrov bruto domačega proizvoda na prebivalca, kar pomeni, da skupaj ustvarijo več kot 11 odstotkov narodnega BDP-ja in se s tem uvrščajo na tretje mesto. Povprečna plača pa je nižja od slovenskega povprečja (1039 evrov), saj znaša 955 evrov, ob tem pa ima savinjska regija najvišjo stopnjo tveganja revščine med regijami.

Cerar na obisku v judoklubu Sankaku
Premier Miro Cerar je obisk začel v celjskem judoklubu Sankaku na Lopati pri Celju, nadaljeval pa ga je z obiskom Pivovarne Laško in družbe Tajfun na Planini pri Sevnici.

Sicer pa je ob začetku regijskega obiska povedal, da bodo v ospredju srednega delovnega posveta vlade v Rogaški Slatini vprašanja okoljske sanacije degradiranih območij ter nadaljnji gospodarski in infrastrukturni razvoj.

V Celju so mu očitali, da si ni vzel časa za srečanje na temo okoljskih bremen v občini, sam pa je v zvezi s tem dejal, da to še ne pomeni, da okoljskim vprašanjem ne bo namenil pozornosti. Že pred prihodom se je namreč z okoljsko ministrico Ireno Majcen pogovarjal prav o tem in ji naročil, da med obiskom lokalnim predstavnikom pojasni, kje vse načrtujejo sanacije ter da bo do njih prišlo.

Državna sekretarka okoljskega ministrstva Tanja Bolte je na posvetu o krožnem gospodarstvu napovedala, da pripravljajo uredbo o stanju tal, ki bo podlaga za sanacijo celjske kotline. Ta bo vključila tudi sanacijo stare Cinkarne in Bukovžlaka. "Vse pripombe bomo pregledali in poskusili v določenih delih obstoječo uredbo dopolniti ter jo še enkrat poslati v obravnavo. Koliko denarja bomo namenili za sanacijo Celjske kotline, še ne moremo govoriti, saj je treba najprej določiti sanacijske ukrepe," je še dejala Boltetova.

Z župani o protipoplavni varnosti
Kmetijski minister Dejan Židan in Počivalšek pa sta popoldne obiskala Mlekarno Celeia, kjer jima je direktor Marjan Jakob predstavil razvojne načrte in prihodnje naložbe, hkrati pa državo pozval k enakovredni obravnavi domačih in tujih podjetij pri podporah za razvojne naložbe.

Židan je ob Mlekarni Celeia obiskal tudi Sadjarstvo Mirosan, z vodstvom družbe pa se je pogovarjal o tem, kako preživeti letošnje in naslednje leto, saj jim je pozeba uničila celoten pridelek jabolk. Vodstvu družbe je povedal, kdaj bodo mogoča nekatera izplačila.

Z Majcnovo sta v Žalcu sodelovala tudi na delovnem srečanju z župani območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinske doline, ki je potekalo za zaprtimi vrati. Župani šestih občin so ministra seznanili, da je velika težava doline zagotavljanje protipoplavne varnosti.
Žalski župan Janko Kos ocenjuje, da je zdaj pravi čas, da se s pristojnimi ministrstvi pogovorijo glede gradnje suhih zadrževalnikov na porečjih Savinje in Ložnice. Dodal je, da je treba po drugi strani zagotoviti dodatno vodo za namakanje kmetijskih površin v primeru suše, ki se skoraj vsako leto ponavlja.

Majcnova je izpostavila, da je za žalsko občino glede gradnje suhih zadrževalnikov že sprejet državni prostorski načrt. Po njenih besedah je treba rešiti še vprašanje zagotavljanja kmetijskih površin za gradnjo suhih zadrževalnikov, zaradi nekakovostno izdelane hidrološko-hidravlične študije pa bodo morali naročiti novo.

Pogledali tudi lokacije prihodnje obnove in gradnje cest
Državni sekretar infrastrukturnega ministrstva Klemen Potisek pa je obiskal Medpodjetniški izobraževalni center v Velenju, kjer je potekalo srečanje z direktorjem Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

Predstavniki Direkcije za infrastrukturo in direktorica Direktorata za kopenski promet Darja Kocjan so si ogledali križišče cest Gorenje-Soteska in Mozirje-Soteska, kjer je predvidena rekonstrukcija križišča v krožišče. Ogledali so si še Šmihelsko cesto v Mozirju, kjer načrtujejo ureditev ceste s hodniki za pešce, ter gradbišče rondoja pri avtobusni postaji Mozirje, nato pa še potek trase bodoče obvoznice Luče.

V Velenju so z županom Bojanom Kontičem govorili o postopni rekonstrukciji ceste Kavče-Ložnica, Kontič pa je ponovno izrazil zadovoljstvo glede umestitve trase tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem. Nato so si ogledali še obnovo ceste Šoštanj-Zavodnje.

Obisk bo vlada sklenila v sredo v Celju
V sredo se bo vlada najprej sešla na delovnem posvetu v Rogaški Slatini, sledili bodo ločeni programi premierja Cerarja in ministrov. Med drugim bosta potekala srečanje z župani in posvet z gospodarstveniki regije. Predviden je podpis sporazuma za gradnjo obvoznice Dramlje - Šentjur, pa tudi dogodek Dialog z mladimi o tem, kako mladim zagotoviti ustrezna in dostopna stanovanja.

Po posameznih programih predstavnikov vlade bo v Celju ob koncu obiska še Regionalni razvojni dialog za savinjsko regijo, ki je namenjen srečanju vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi predstavniki regije.

Vlada bolnišnici Topolšica obljubila denar
Topolšica: zaposleni bodo dobili plače